Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Patriotyzm lokalny i mała ojczyzna - pojęcie, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Od najdawniejszych czasów człowiek tworzył pewne zbiorowości, wspólnoty, z którymi łączyły go określone więzi. Jako istota społeczna wchodził w relacje z otoczeniem. Środowisko, w którym się wychowujemy i przebywamy, kształtuje naszą tożsamość. Najbliższa, w sensie geograficznym i emocjonalnym, jest dla człowieka społeczność lokalna. W dzieciństwie nasz świat ogranicza się właśnie do niej – wsi, miasteczka czy gminy. „Wielki świat” jest jeszcze poza naszym zasięgiem. Zżywamy się z otaczającym nas krajobrazem, ziemią przodków i tradycjami. Dopiero w późniejszym okresie stajemy się częścią większych społeczności.

Nasz szacunek i przywiązanie do tzw. małej ojczyzny wyraża się najczęściej poprzez lokalny patriotyzm. Możemy go zdefiniować jako postawę szacunku, przywiązania i umiłowania swojej lokalnej ojczyzny. Jak już zostało wspomniane, z lokalnym patriotyzmem ściśle wiąże się termin „mała ojczyzna”. Pod tym pojęciem kryje się przestrzeń kulturowo-społeczna i geograficzna, w której funkcjonujemy i z którą jesteśmy związani emocjonalnie. Najczęściej utożsamiana jest z rodzinnym miastem, wioską, gminą albo regionem. Jest to przestrzeń „oswojona”, dobrze nam znana. Lokalny patriotyzm...

Podobne wypracowania