Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Świadomość narodowa - definicja, charakterystyka. Typy świadomości narodowej

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Podstawowym czynnikiem konstytuującym istnienie narodu jest świadomość narodowa, czyli poczucie przynależności do określonej wspólnoty narodowej i solidaryzowanie się z nią. Ciężko odpowiedzieć na pytanie, jakie elementy tworzą świadomość narodową, jakie czynniki składają się na to, iż utożsamiamy się z tą, a nie inną narodowością.

By mogła zaistnieć świadomość narodowa, musi występować szereg upodobnień w życiu społecznym każdej jednostki, które złożą się na spójny obraz tradycji, kultury, języka czy historii. Jeżeli obywatel zaczyna dostrzegać to, iż z człowiekiem obok łączy go to samo pochodzenie, tradycje kulturowe i polityczne, język, którym się posługują, wtedy zaczyna wytwarzać się podstawowa świadomość jedności. Jeśli zaś jednocześnie dostrzeże, iż podobnej wspólnoty kulturowej, historycznej, religijnej czy językowej nie tworzy w odniesieniu do innej grupy etnicznej, to nastąpi wyodrębnienie grupy, z którą czuje więź od innych. Tak wytwarza się świadomość narodowa – obywatele uświadamiają sobie, że są połączeni w pewną wspólnotę, która ma wspólne korzenie, charakter, tradycję, określone cechy narodowe.

Powstawanie zjawiska świadomości narodowej jest procesem długotrwałym, nie rodzi się ono...

Podobne wypracowania