Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka a prawa dziecka - porównanie

Prawami człowieka jest zbiór uniwersalnych praw przysługujących każdemu człowiekowi bez względu na miejsce jego pochodzenia, wiek, narodowość czy wyznanie. Prawa dziecka z kolei jak wynika z nazwy to uprawnienia przynależne dzieciom.

Regulacje dotyczące praw człowieka są wcześniejsze niż przepisy odnoszące się do praw dziecka. Te pierwsze spisane zostały w XIX wieku. Z kolei pierwszy akt dotyczący praw dzieci powstał w 1989 roku.

Prawa człowieka spisane są głównie w aktach międzynarodowych. Najważniejszymi z nich są Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Karta Praw Podstawowych UE. Prawa dziecka także zostały zawarte przede wszystkim przez ustawy międzypaństwowe. Głównym dokumentem stanowiącym ich podstawę jest Konwencja o Prawach Dziecka ustanowiona przez ONZ. Równocześnie uregulowania dotyczące zarówno praw dziecka jak i człowieka mają swój wyraz w przepisach krajowych. Dla przykładu w Polsce wspomina o nich konstytucja. Na straży przestrzegania praw dziecka stoi międzynarodowy Komitet Praw Dziecka. Na gruncie krajowym kontroluje je natomiast Rzecznik Praw Dziecka. Prawa człowieka kontrolowane są przede wszystkim przez instytucje międzynarodowe takie jak Komitet Praw Człowieka oraz Rada Praw Człowieka wchodzące w skład struktury ONZ. 

Inny jest zakres jaki regulują oba katalogi praw, choć niektóre z przepisów się pokrywają. Wśród praw dziecka nie rozwinięte zostały prawa polityczne (w ograniczonym zakresie przyznaje się je dzieciom starszym, jednak dotyczą one jedynie praw do zrzeszania się).  Z oczywistych względów nie uwzględniają one praw wyborczych.  W ich skład wchodzą natomiast przede wszystkim prawo do nauki, ochrony zdrowia, dostępu do informacji a także ochrony przed poniżaniem i wyzyskiem. Podobne przepisy odnaleźć można w regulacjach dotyczących praw człowieka. Prawa człowieka mają jednak dużo szerszy zakres. 

Podobne wypracowania do Prawa człowieka a prawa dziecka - porównanie