Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Marksizm - filozofia, definicja, opis. Założenia marksizmu, ekonomia marksistowska

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mianem marksizmu najogólniej możemy nazwać ideologię odwołującą się do teorii Karola Marksa i Fryderyka Engelsa – materializmu dialektycznego i materializmu historycznego. Podstawowe założenia doktryny marksistowskiej zawarte są w wydanym w roku 1867 dziele Marksa pt.: „Kapitał” oraz w „Manifeście Komunistycznym” – dokumencie programowym z roku 1848.

Marksizm przeciwstawia się zarówno kapitalizmowi, liberalizmowi, jak i personalizmowi chrześcijańskiemu (prąd filozoficzny stawiający w centrum zainteresowania filozofii człowieka, także pogląd, według którego religia polega na zawiązaniu więzi, relacji między człowiekiem i Bogiem). W swych założeniach ci dwaj filozofowie oparli się na tradycji heglowskiej, przede wszystkim na jego pojęciach alienacji, uprzedmiotowienia oraz rozwiązania sprzeczności. Marks zasadniczo rozwinął te koncepcje i próbował stworzyć jednocześnie własną wizję przezwyciężenia kryzysu rzeczywistości i człowieka, o jakim wspominał Hegel. Za podstawowe pojęcia w teorii marksistowskiej możemy uznać nieco zmodyfikowaną teorię tzw. odczłowieczenia (alienacji) oraz teorię tzw. materializmu historycznego.

Pierwsza z nich mówiła o wyobcowaniu człowieka z jego własnego otoczenia, które...

Podobne wypracowania