Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Patriotyzm i religia - wpływ religii na życie społeczne. Opracowanie tematu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jak przemożny wpływ na społeczeństwa może mieć religia, dowodzi istnienie państw teokratycznych w historii dziejów (np. w starożytności), a także narodów w przypadku których o ich tożsamości decyduje głównie religia (w mniejszym stopniu posiadanie własnej państwowości czy języka), np. naród żydowski. Zatem patriotyzm, czyli umiłowanie ojczyzny może przejawiać się w silnej więzi z religią wyznawaną przez przodków, z określonym obrządkiem, obyczajami religijnymi, typem wychowania czy liturgią. Można wówczas mówić o patriotyzmie duchowo-religijnym.

Najpełniej widać to w przypadku krajów islamskich, w których religia kształtuje praktycznie całość życia społecznego, kulturowego, a także politycznego, bowiem wyraźnie wpływa na działania polityczne przywódców tych państw (którzy de facto często bywają jednocześnie kierownikami duchowymi). W tym przypadku społeczeństwa te wyrażają swój patriotyzm poprzez formę zachowań religijnych, religia staje się podstawą do budowy nacjonalizmu, a czasem wręcz – szowinizmu.

Jeśli patriotyzm zyskuje podbudowę religijną, staje się zdecydowanie mocniejszy, bowiem dołączają się czynniki emocjonalne, dogmatyczne, nadawana jest mu sankcja pozaziemska....

Podobne wypracowania