Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demarkacja i delimitacja - definicja, opis, przykłady. Demarkacja i delimitacja granicy państwowej

Delimitacja i demarkacja to pojęcia odnoszące się do procesu ustalania przebiegu granic państwa, wykorzystujące w tym celu prawo międzynarodowe. Powodem delimitacji są najczęściej spory o przynależność danego terytorium bądź ustalenia traktatowe.

Pierwszym etapem jest w tym wypadku powołanie komisji delimitacyjnej, która rozstrzyga sporne kwestie między stronami nieporozumienia granicznego. Zakres obowiązków komisji to przede wszystkim dokładne opisanie przebiegu granicy oraz naniesienie jej wzoru na mapę.

Następnie uruchomiony zostaje proces demarkacyjny, do którego również powoływana jest międzypaństwowa komisja. Jest to kolejny etap wyznaczania granicy. Na podstawie ustaleń komisji delimitacyjnej dokonuje się następnie jeszcze bardziej szczegółowego nakreślenia granic oraz fizycznego ich naniesienia w terenie poprzez specjalne oznakowanie (słupki, znaki).

Demarkacja służy też tworzeniu stref buforowych, które oddzielać mają nieprzychylne sobie państwa w stanie konfliktu. Nanosi się między nimi linię demarkacyjną, będącą tymczasową granicą.

Sytuacja taka występowała chociażby w trakcie II wojny światowej, gdzie terytorium Polski podzielono pomiędzy III Rzeszę oraz ZSRR. Również – na terytorium Francji, którą oddzielono od kolaborantów z Vichy. Także w Azji, na skutek wojen: koreańskiej oraz wietnamskiej wprowadzono podział tych państw na dwie części – komunistyczną oraz tę sprzymierzoną ze Stanami Zjednoczonymi.

Podobne wypracowania do Demarkacja i delimitacja - definicja, opis, przykłady. Demarkacja i delimitacja granicy państwowej