Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jesień Ludów, Wiosna Ludów - Jesień Ludów a Wiosna Ludów - porównanie i charakterystyka

Jesień Ludów (Narodów) oraz Wiosna Ludów to dwie wielkie rewolucje, które dzieli 141 lat. W swoich czasach toczyły się one w różnych częściach Europy. Pierwsza, rozgrywająca się w XIX wieku, ogarnęła praktycznie cały Stary Kontynent – wyjątkiem były jedynie dwa państwa: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Imperium Rosyjskie, w których nie doszło do rewolucji. Reszta terytorium europejskiego, począwszy od Francji, została zalana falą buntów w roku 1948. Pod tym względem Jesień Ludów ustępuje swej poprzedniczce. Ta ostatnia trwała od 1989 do 1991 i objęła swym zasięgiem jedynie Europę Środkowo-Wschodnią.

Celem Wiosny Ludów było przede wszystkim uzyskanie praw dla robotników oraz swobód obywatelskich, a także zmiana w sposobie zarządzania państwem tak, by każdy miał prawo decydować. Powstania odbywały się pod hasłem „Wolność – Równość – Braterstwo”.

Celem Jesieni Ludów było z kolei odzyskanie suwerenności i demokratyzacja pozornie niepodległych państw, które niestety – na skutek ładu jałtańsko-poczdamskiego – znajdowały się pod kontrolą ZSRR.

Rewolucja „Wiosenna” miała charakter zbrojny, ponieważ ważyły się losy ludności niższych klasy oraz narodów, które wchłonięte zostały przez państwa zaborcze. W przypadku Jesieni Ludów właściwie nie było zbyt wielu oddziałów, z którymi można było walczyć. Część uwolniła się bez konfrontacji zbrojnej, natomiast pozostali spotkali jedynie opór milicji, ponieważ Związek Radziecki był wówczas w końcowej fazie pierestrojki, nie zamierzał więc interweniować w państwach, którym zwrócił suwerenność.

Skutki obu rewolucji były, w większości przypadków, pozytywne. Wiosna Ludów spowodowała wiele zmian ustrojowych, poczynając od usunięcia pańszczyzny, poprzez nadanie obywatelom wielu swobód, na obalaniu monarchii kończąc. Wydarzenia te dały też podwaliny pod nieco późniejsze jednoczenie się narodów (np. niemieckich). Zauważono również wzrost znaczenia klasy robotniczej oraz jej aspiracje polityczne.

Z kolei Jesień Ludów, doprowadziła do zakończenia „zimnej wojny” oraz odsunięcia od władzy partii komunistycznych. Spowodowała też demokratyzację państw wyzwolonych spod kontroli radzieckiej oraz liberalizację oraz demokratyzację samej Rosji.

Widać zatem, że mimo odległości czasowej, obie rewolucje mają wiele cech wspólnych, stąd też nazewnictwo, wskazujące na „inspirowanie się” wcześniejszymi wydarzeniami. Mimo iż sam ich przebieg nie był zbyt zbieżny, a skutki jedynie pobieżnie wyglądają na podobne, należy pamiętać o warunkach społeczno-politycznych, w jakich owe rewolty się toczyły.

Podobne wypracowania do Jesień Ludów, Wiosna Ludów - Jesień Ludów a Wiosna Ludów - porównanie i charakterystyka