Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Komunizm - Partie komunistyczne - definicja, charakterystyka, przykłady

Nazwa „komunizm” wywodzi się od łacińskiego wyrazu „communis” i oznacza „wspólny”. Jest to ideologia, która za cel obrała sobie niemal całkowite zniesienie własności prywatnych, a tym samym wspólnotę pracy, konsumpcji i środków produkcji. Wywodzi się z socjalizmu, od którego oddzielił się pod koniec XIX wieku. Jego początków możemy jednak doszukiwać się już u Platona, który w swoim „Państwie” uznaje za idealne wspólnotowe wzorce ustroju społecznego. Pierwszą wspólnotą komunistyczną była Komuna Paryska utworzona w 1871 roku.

Partie komunistyczne działają zgodnie z zasadami ustalonymi przez Lenina. Według nich rozwój społeczeństwa jest niemożliwy, gdyż blokują go nieporozumienia wynikające z podziałów klasowych, dlatego koniecznym jest ich zniesienie. Wszyscy obywatele powinni być traktowani tak samo, ale by tak było, należący do wspólnoty powinni mieć wspólny majątek. Swoich zwolenników partia ma najczęściej wśród proletariatu, czyli klasy nieposiadającej. Opowiadają się za gwałtownymi, rewolucyjnymi zmianami, gdyż tylko w taki sposób, można dokonać burzliwej przemiany społecznej. Zdaniem komunistów, pluralizm polityczny nie ma racji bytu, ponieważ równe społeczeństwo ma takie same potrzeby, poglądy i oczekiwania, dlatego może go reprezentować jedna partia. Podział dóbr następuję według zasady: „każdemu według potrzeb”. Jest to hasło najbardziej humanitarne lecz niestety utopijne i nie sprawdziło się w ustroju komunistycznym żadnego państwa. Według członków partii komunistycznej wolny rynek powoduje załamanie wspólnoty i skłania do prowadzenia indywidualnych interesów.

Sytuacja prawna komunizmu w Polsce jest określona w Konstytucji RP oraz Kodeksie Karnym – jest on zakazany. Choć w kilku państwach partie te cieszą się nadal dużą popularnością, to ich ideologia odbiega już od modelu stalinowskiego, a kierują się zasadami marksizmu. Wstępuje on w Korei Północnej (Koreańska Partia Pracy), Kubie (Komunistyczna Partia Kuby), w Laosie i Chińskiej Republice Ludowej (Komunistyczna Partia Chin) oraz w Wietnamie (Komunistyczna Partia Wietnamu), jednak partiom tam działającym bliżej do socjalizmu niż do komunizmu, więc nie zakazują go. Polską partią komunistyczną był nieistniejący już PZPR.

Podobne wypracowania do Komunizm - Partie komunistyczne - definicja, charakterystyka, przykłady