Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Socjaldemokracja - Partie socjaldemokratyczne - definicja, charakterystyka, przykłady

Socjaldemokracja wywodzi się z ruchu robotniczego, a największy wpływ na jej rozwój miał Karol Marks, twórca marksizmu. Jej początków doszukujemy się w XIX wieku, gdy klasa robotnicza zaczynała stanowić coraz większą część całego społeczeństwa, a ruchy przemysłowe zaczynały mieć znaczy wpływ na sprawy państwowe. Domagali się swoich przywilejów, unormowania prawa pracy i świadczeń socjalnych. W pewnym okresie, termin „socjaldemokrata” miał zabarwienie negatywne, szczególnie w ustach „prawdziwych” socjalistów, którzy uważali ten odłam za niepełnowartościowy. Za ojca tego nurtu uznaje się niemieckiego polityka Eduarda Bernsteina, jednegoo z pierwszych członków niemieckiej Socjalistycznej Partii Demokratycznej. Był on zwolennikiem rewizjonizmu, który dążył do modernizacji ortodoksyjnego marksizmu. Inni teoretycy socjaldemokratyzmu to: Robert Owen, August Bebel, Karl Kautsky i Otto Bauer. Niekiedy zamiast socjaldemokratyzmu używa się nazwy socjalizm demokratyczny, jednak jest to dużym błędem, gdyż są to dwa osobne nurty polityczne.

Obecnie partie socjaldemokratyczne są jednymi z najbardziej popularnych partii, mając większe poparcie niż te socjalistyczne. Socjaldemokraci opowiadają się za równowagą pomiędzy rynkiem a państwem, między jednostką a społeczeństwem. Uznają kapitalizm za jedyny mechanizm bogacenia się, jednak podział zysków powinien zachodzić według zasad moralnych, więc opowiadają się za sprawiedliwą redystrybucją. Dążenie do objęcia jak największą opieką jednostek słabszych,  bezbronnych i upośledzonych. Socjaldemokraci uważają, że najlepszym rozwiązaniem będzie podatek progresywny i jedynie aktywna polityka na rynku pracy może stworzyć równe społeczeństwo. Za bardzo istotny punkt swojego programu podają ochronę praw pracowników i konsumentów. Popierają istnienie związków zawodowych i dążą do utworzenia państwa opiekuńczego.

Najważniejsze partie socjaldemokratyczne na świecie: Szwedzka Socjalistyczna Partia Robotnicza, Socjaldemokratyczna Partia Austrii, Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, Brytyjska Partia Pracy. Przenosząc się na ojczysty grunt, socjaldemokratyczne partie w Polsce to: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, Socjaldemokracja RP.

Podobne wypracowania do Socjaldemokracja - Partie socjaldemokratyczne - definicja, charakterystyka, przykłady