Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sąd - definicja, charakterystyka, przykłady

Sąd to organ państwowy, który został powołany jako instytucja służąca do praktycznego stosowania prawa. Zadaniem sądu jest rozstrzyganie zaistniałych konfliktów pomiędzy obywatelami. 

Historia powstania sądu sięga jeszcze czasów starożytnych. Ustanowienie takiego organu było bowiem pierwszym krokiem ku bezkrwawemu rozwiązywaniu sporów i dochodzenia do kompromisów na drodze pokojowej. W sądzie odbywają się procesy. Osoba poszkodowana pozywa przestępcę, który musi poddać się karze. Najpierw jednak w czasie procesu mają miejsce przesłuchania, których celem jest ustalenie winy bądź też niewinności oskarżonego. Najważniejszą osobą na sali sądowej jest sędzia. Zazwyczaj pojawia się jeszcze prokurator, który przedstawia oskarżenie i stara się udowodnić winę oraz adwokat – obrońca osoby podejrzanej. 

Sala sądowa jest miejscem bardzo szczególnym. Na ścianie wisi godło państwowe, które symbolizuje działanie z ramienia państwa. Przy podwyższonym stole zasiadają sędziowie. Na miejscu jest obecny również protokolant, który zapisuje wszystko, co zostało podczas procesu wypowiedziane. Należy pamiętać, iż w zależności od ustroju i danego państwa, funkcjonowanie sądu może wyglądać...

Podobne wypracowania