Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Życie społeczne - Wpływ kultury na życie społeczne - opracowanie

Wpływ kultury na życie społeczne jest naprawdę ogromny. Można powiedzieć nawet, iż bez kultury nie byłoby życia społecznego. Okazuje się jednak, że także kultura nie mogłaby istnieć bez pewnych uwarunkowań społecznych.

Już w prehistorycznych czasach pierwszy człowiek żył wśród swoich bliskich. Razem z nimi zamieszkiwał jaskinie, polował, wychowywał dzieci, poszukiwań schronienia, wytwarzał narzędzia. Właśnie wtedy nastąpiła swoista rewolucja, która była początkiem kultury.

Kulturę definiuje się ją jako całość dorobku ludzkiego, tradycje, normy i wszystkie jej wytwory. Zatem pierwszy człowiek tworząc narzędzia, ustanawiając reguły polowania i uprawy pól, dał początek kulturze. Należy jednak pamiętać, iż ludzie prehistoryczni, jak już zostało to wspomniane, żyli w pewnej zbiorowości. Jedna osoba nie byłaby w stanie wytworzyć kultury, a tym bardziej jej przekazać. Widzimy zatem, że kultura powstała dopiero wówczas, gdy ludzie zaczęli łączyć się w większe całostki – grupy społeczne.

Kultura miała ogromny wpływ na społeczeństwo, szczególnie zaś na jego rozwój. Kiedy bowiem zbudowano domy, odkryto, w jaki sposób hodować zwierzęta i sadzić rośliny, ludzie mogli bardziej skupić się na tworzeniu więzi i życiu rodzinnym. Każda zdobyta wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenia na zasadzie tradycji – najpierw ustnej, później pisanej. Tak jest do dnia dzisiejszego i było przez wszystkie czasy.

Kultura ma decydujący wpływ na życie społeczne i członków różnych społeczeństwa. Dzięki jej wytworom i dorobkowi człowiek mógł zawiązać nowe znajomości i odkryć uroki życia. Kiedy powstały narzędzia, znaleźli się mężczyźni umiejący się nimi posługiwać, lubiący swoją pracę. Po wynalezieniu druku okazało się, iż miliony osób na całym świecie kochają książki. Zaczęto otwierać biblioteki, gromadzili się tam miłośnicy literatury. Tak samo było za każdym razem. Wszystkie wynalazki prowadziły do powstania nowych związków i grup społecznych, skupiały one zarówno zwolenników, jak i przeciwników pewnych zjawisk kulturowych.

Warto też wspomnieć o normach i zasadach społecznych, które także stanowią wytwór kultury. Właściwie to one najbardziej połączyły ludzi i doprowadziły do istnienia realnego życia społecznego. Członkowie grup przestrzegali tych samych zasad na zasadzie czy to zobowiązania się do tego, czy nawyku, mieli także podobny światopogląd. Sprawiło to, iż stosunku między nimi zaczęły się zacieśniać. W ten sposób powstały prawdziwe grupy społeczne.

Życie społeczne mogło się rozwinąć tylko dzięki istnieniu kultury – i na odwrót. Dorobek człowieka gwarantował jego rozwój i poznawanie kolejnych, nowych rzeczy. Z kolei dzięki doświadczeniom i własnym odkryciom ludzie łączyli się w grupy i tworzyli prawdziwe więzi.

Podobne wypracowania do Życie społeczne - Wpływ kultury na życie społeczne - opracowanie