Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo - Życie społeczne - definicja, formy, charakterystyka

Życie społeczne to, obok życia biologicznego, podstawowa domena istnienia każdego człowieka. Przychodzimy bowiem na świat pośród innych ludzi, dorastamy z nimi, pracujemy, są oni obecni w naszym życiu od narodzin aż do śmierci.

Życie społeczne można najprościej zdefiniować jako całość stosunków i relacji łączących dany podmiot osobowy ze społeczeństwem na danym obszarze i w konkretnym czasie. Oznacza to, iż przez pojęcie życia społecznego należy rozumieć po prostu związki między ludźmi, ale także szereg uwarunkowań odpowiadających za nasze umiejętności życia w grupie społecznej.

Socjologia i nauka o człowieku wyróżniają tak zwane czynniki warunkujące istnienia życia społecznego. Są to czynniki: biologiczne, geograficzne, demograficzne, ekonomiczne oraz kulturowe. To, w jakim miejscu świata rodzimy się i jaki posiadamy status społeczny, ma ogromny wpływ na to, jak potoczą się nasze losy, z kim zawiążemy relacje i związki, jak będzie wyglądać nasze najbliższe otoczenia.

Wyróżnia się też podstawy życia społecznego, bardzo podobne do uwarunkowań. Można zatem mówić o podstawach przyrodniczych, ekonomicznych i kulturowych. Nie wolno zapominać, iż każde społeczeństwo stanowi swoistą kulturę i posiada wewnętrzną hierarchię.

Na...

Podobne wypracowania