Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo - Życie społeczne - definicja, formy, charakterystyka

Życie społeczne to, obok życia biologicznego, podstawowa domena istnienia każdego człowieka. Przychodzimy bowiem na świat pośród innych ludzi, dorastamy z nimi, pracujemy, są oni obecni w naszym życiu od narodzin aż do śmierci.

Życie społeczne można najprościej zdefiniować jako całość stosunków i relacji łączących dany podmiot osobowy ze społeczeństwem na danym obszarze i w konkretnym czasie. Oznacza to, iż przez pojęcie życia społecznego należy rozumieć po prostu związki między ludźmi, ale także szereg uwarunkowań odpowiadających za nasze umiejętności życia w grupie społecznej.

Socjologia i nauka o człowieku wyróżniają tak zwane czynniki warunkujące istnienia życia społecznego. Są to czynniki: biologiczne, geograficzne, demograficzne, ekonomiczne oraz kulturowe. To, w jakim miejscu świata rodzimy się i jaki posiadamy status społeczny, ma ogromny wpływ na to, jak potoczą się nasze losy, z kim zawiążemy relacje i związki, jak będzie wyglądać nasze najbliższe otoczenia.

Wyróżnia się też podstawy życia społecznego, bardzo podobne do uwarunkowań. Można zatem mówić o podstawach przyrodniczych, ekonomicznych i kulturowych. Nie wolno zapominać, iż każde społeczeństwo stanowi swoistą kulturę i posiada wewnętrzną hierarchię.

Na strukturę życia społecznego (niezależnie od kraju i grupy) składają się – po pierwsze –  otoczenie i podstawy ekonomiczne, ponieważ warunkują one całość oddziaływań między ludźmi. Po drugie, obserwuje się tak zwane zbiorowości społeczne, czyli rozmaite grupy, rządzące się swoimi prawami. Mogą to być zarówno organizacje, do których ludzie werbowani są ze względu na swoje zainteresowania czy też możliwości. Istnieją również tak zwane instytucje społeczne, przez które należy rozumieć pewną grupę ludzi, realizujących określone zadania, spełniających zamierzone cele.

Życie społeczne jest domeną istoty ludzkiej. Zwierzęta żyją w pewnej społeczności, panuje w niej co prawda pewna hierarchia, jednak nie można mówić o realnych związkach pomiędzy członkami grup. Natomiast życie społeczne człowieka zakłada powstanie tak zwanej więzi społecznej, określonych stałych relacji i stosunków. Tylko człowiek potrafi tworzyć prawdziwe grupy społeczne, wypracować normy zachowania społecznego i powołać do życia rozmaite instytucje, którym powierza kontrolę nad niemal wszystkimi aspektami egzystencji.

Podobne wypracowania do Społeczeństwo - Życie społeczne - definicja, formy, charakterystyka