Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo sieciowe - definicja, cechy, opracowanie

Społeczeństwo sieciowe uznaje się za jeden z rodzajów społeczeństwa informacyjnego. Zakłada się, iż w tym typie społeczeństwa najważniejszą rolę pełni sieć relacji i międzyludzkich powiązań. 

Powstanie społeczeństwa sieciowego jest ściśle związane z rozwojem gospodarki, ale przede wszystkim nowych technologii, takich jak telefony komórkowe, komputery oraz Internet. Zmiany, które wytworzyły się w dobie kapitalizmu i powszechnej informatyzacji miały ogromny wpływ na rozwój i przeobrażenia społeczeństw. Członkowie różnych grup społecznych uzyskali szerszy dostęp nie tylko do nowych dziedzin nauki, informacji, ale również do organizacji, stowarzyszeń, klubów. Umożliwiło to powstanie nowego typu relacji. Opierają się one na niekończących się sieciach interakcji z innymi członkami grup. Bardzo istotne jest to, iż ludzie swobodnie i dowolnie wybierają swoich towarzyszy. Nikt nie narzuca im zawierania znajomości, nie kontroluje związków, nie wpływa na życie osobiste. O relacjach decyduje się indywidualnie, stosując osobiste kryteria. 

Socjologowie zwracają uwagę na ogromną ilość znajomości, którymi mogą poszczycić się członkowie społeczeństwa sieciowego. Relacje takie kształtowane są zazwyczaj jednak poprzez Internet. Obserwuje się powstawanie coraz to nowszych portali społecznościowych i organizacji działających w sieci, które zrzeszają określony typ użytkownika (na przykład ze względu na zainteresowania czy też miejsce zamieszkania). Takich relacji zawierać można naprawdę dużo, ale zazwyczaj są one krótkotrwałe i powierzchowne. 

Pojawienie się społeczeństwa sieciowego łączy się również ze zmianą sposobu myślenia wśród jego członków. Poczuli oni brak jakichkolwiek ograniczeń, ludzie uzyskali dostęp do zupełnie nowych technologii. Okazało się, że cały świat stoi dla nich otworem, w jednej chwili dzięki Internetowi mogli przenosić się do innego świata, zdobywać nowe doświadczenia. Poznawali też ciekawych ludzi, w taki sposób rodziły się relacje ponad podziałami, niezważające na odległość i rzeczywiste różnice. Nazwa społeczeństwa sieciowego jest więc jak najbardziej uzasadniona. Jednostka jest bowiem zdefiniowana w nim jako sieć powiązań społecznych. 

Społeczeństwo sieciowe preferuje wykorzystywanie nowych technologii we wszystkich dziedzinach życia, nie tylko tych odnoszących się do komunikacji. Nawet gospodarka zaczyna mieć charakter technologiczny, pojawiają się również nowe zawody. 

Podobne wypracowania do Społeczeństwo sieciowe - definicja, cechy, opracowanie