Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstanie Czechosłowacji (1918)

Czechosłowacja narodziła się wraz z końcem pierwszej wojny światowej. Istnienie państwa przypada na lata 1918 - 1992. Czechosłowacja została wyodrębniona z monarchii austro-węgierskiej, która po pierwszej wojnie uległa rozpadowi.

Na płaszczyźnie ideowej jej powstanie było ściśle związane z koncepcją czechosłowakizmu, która głosiła, że Słowacy i Czesi są jednym narodem (koncepcja narodziła się w wieku XIX, jako próba obrony przed madziaryzacją, a następnie rozwijała, gdy Węgry w monarchii habsburskiej zyskiwali coraz większe znaczenie. Powstało państwo Austro-Węgry, państwo dualistyczne,przynajmniej na płaszczyźnie ideowej. Czesi wówczas intensywnie się rozwijali, zwłaszcza gospodarczo)

Czechosłowacja została powołana do życia wraz z dniem 28 października 1918. Jej terytorium objęło Czechy, Słowację, Morawy, Śląsk Cieszyński oraz Ukrainę Zakarpacką. Pełna nazwa brzmiała: Republika Czechosłowacka (Republika Czecho-Słowacka).

Początkowo flaga Czechosłowacji, do roku 1920 była biało - czerwona, co wynikało z tradycyjnych barw herbowych Czechów. W roku 1919 oficjalnym rozporządzeniem zadecydowano o wprowadzeniu tzreciego koloru - niebieskiego, w postaci trójkąta. Nowa flaga zaczęła obowiązywać wraz z rokiem kolejnym - od 30 marca 1920 roku.

Podobne wypracowania do Powstanie Czechosłowacji (1918)