Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zakon Kawalerów Mieczowych, Krzyżacy - ekspansja terytorialna

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Z zakrojonej na szeroką skalę niemieckiej ekspansji handlowej na wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz ideologii średniowiecznych wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej zrodził się z czasem pomysł zbrojnych wypraw niemieckich o charakterze chrystianizacyjnym (przy okazji ekonomicznym) na pogańskie terytoria nadbałtyckie. U progu XIII wieku wciąż zamieszkiwały je nieschrystianizowane ludy bałtyjskie (Prusowie, Litwini, Łotysze, Jaćwingowie) oraz fińskie (Finowie, Estowie), które znajdowały się dodatkowo w fazie rozbicia na drobne państewka plemienne.

Wielkim entuzjastą ekspansji polityczno-religijnej na wschód stała się Lubeka, której kupcy dostrzegali wielkie korzyści ekonomiczne z ewentualnego opanowania większych terytoriów pogan. Również król Danii – Waldemar II, który opanował nawet część Estonii oraz duchowieństwo niemieckie, snujące plany założenia nad Dźwiną teokratycznego, wzorowanego na państwach krzyżowych, organizmu państwowego, jawnie opowiadały się po stronie zorganizowania swoistej krucjaty nad Bałtykiem.

W roku 1198 biskupem inflanckim mianowany został kanonik z Bremy – Albert, który już w roku 1201, działając wspólnie z kupcami z Lubeki, założył miasto Rygę. Rok później także z...

Podobne wypracowania