Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Immunitet w średniowieczu - w Państwie Piastów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Państwo Piastów, zwłaszcza w okresie rozbicia dzielnicowego, nie mogło poszczycić się silny i zcentralizowanym aparatem państwowym. Skutkiem nie do końca sprawnej organizacji była możliwość wysuwania roszczeń przez lokalnych władców, zarówno wobec swych sąsiadów, jak również i władzy centralnej. Wszelkie pretensje, najczęściej terytorialne, musiały posiadać mocne fundamenty. Przed wyruszeniem na wyprawę, lokalny książe musiał więc zabiegać o poparcie ze strony możnowładczej i duchowieństwa. Pierwsi gwarantowali pomoc militarną, drudzy legitymizowali wątpliwe moralnie poczynania. Grupy te, świadome swej roli i znaczenia, nie marnowały takich okazji do zadbania o własne interesy.

Już w XI wieku zaczęła się pojawiać wielka własność ziemska, najpierw w rękach Kościoła, później możnych. Aby jednak właściciel mógł w pełni z niej korzystać dojść musiało do pewnych zmian „prawnych” - do tej pory dużą część zysku trafiała do skarbu książęcego. Poparcie możnych od tego momentu uzależnione było od tego, czy lokalny władca był w stanie ograniczyć swą władzę. Zwolnienia, najczęściej wymuszane, nazwane zostały immunitetami.

W Polsce ukształtowały się dwa rodzaje immunitetów: ekonomiczny i sądowy. Pierwszy z nich...

Podobne wypracowania