Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wielkie Księstwo Poznańskie - ustrój, historia sytuacja gospodarcza pod zaborem pruskim

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po trzech zaborach dokonanych przez Austrię, Rosję i Prusy z map Europy zniknęła wolna, niepodległa i suwerenna Rzeczpospolita. Nie znaczy to jednak, iż Polacy nie posiadali żadnej namiastki państwa. Wręcz przeciwnie - takie namiastki dla nich tworzono, by w owej mistyfikacji odepchnąć ich od walki o prawdziwą niepodległość i suwerenność. Jedną z takich namiastek dawały Polakom Prusy, które utworzyły z części swojego zaboru Wielkie Księstwo Poznańskie (pierwotnie Wielkie Xięstwo Poznańskie). Nie było to jednak państwo odrębne, a jedynie pewna, mocno ograniczona autonomia w ramach państwa Prus. Zresztą owa autonomia z czasem ulegała kolejnym ograniczeniom, choćby po powstaniu listopadowym w roku 1831. Została ona zniesiona po powstaniach wielkopolskich z lat 1846 oraz 1848. Warto przedstawić jak wyglądało owe Wielkie Księstwo Poznańskie oraz na jakich zasadach działało.

Wielkie Księstwo Poznańskie zajmowało terytorium o powierzchni 28.951 km2, a zamieszkiwało je około 776 tysięcy osób (dane z roku 1815). Etnicznie owa ludność to przede wszystkim Polacy, Niemcy oraz Żydzi.

Władcą Wielkiego Księstwa Poznańskiego był król pruski, przy czym miał go reprezentować książę-namiestnik (i właściwie przez cały okres istnienia tego urzędu funkcję tą pełnił...

Podobne wypracowania