Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Okupacja radziecka na Kresach Wschodnich

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Agresja ZSRR na Polskę, która miała miejsce 17 września 1939 roku, przyłączyła do komunistycznego państwa wschodnie rubieże Rzeczpospolitej. Potwierdził to rosyjsko-niemiecki traktat o przyjaźni i granicach z 28 września tego samego roku. Oznaczało to, że rozpoczęła się okupacja ziem polskich.

Od razu przystąpiono do zwalczania polskiej inteligencji oraz kultury narodowej. Zamknięte szkoły powoływano na nowo, ale jako sowieckie instytucje, tak aby nie miały możliwości odwoływania się do swych korzeni. Ponadto dokonano reformy pieniężnej - zamiast złotówki wprowadzono rubla, jako oficjalną jednostkę monetarną. Na zajętych terenach zwalczano także religię, starano się wykorzenić przywiązanie do tradycji katolickiej lub prawosławnej. W zamian za to dążono do wpojenia Polakom ateizmu i przekonania ich, że Boga tak naprawdę nie ma.

Dochodziło także do ogromnych grabieży. Prowadzono pod tym względem bardzo łupieżczą politykę. Do Rosji wywożono nie tylko części ale całe zakłady przemysłowe. Brano ze sobą każdy możliwy sprzęt, kradziono bezcenne dzieła sztuki z muzeów oraz prywatnych kolekcji. Nie oszczędzano bibliotek oraz archiwów zawierających bezcenne dokumenty opisujące przeszłość Rzeczpospolitej. Gospodarstwa wiejskie ogałacano z zebranych...

Podobne wypracowania