Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruś Nowogrodzka, Ruś Kijowska - początki państwa ruskiego - Ruryk

Ruryk, dynastia Rurykowiczów, Ruś, Ruś Nowogrodzka, Ruś Kijowska, Nowogród, Kijów, początki państwa ruskiego, geneza państwa ruskiego, Polanie, Słowianie, pierwsze plemiona słowiańskie, Waregowie, Normanowie

Na rozległych terenach Rusi pierwsze ośrodki państwowe zaczęły powstawać w miejscach krzyżowania się głównych szlaków komunikacyjnych Słowiańszczyzny. Na urodzajnych terenach nad Dniestrem, na pograniczu stref leśnej i stepowej, swoje pierwotne siedziby mieli Polanie, a stolicą ich był Kijów. Korzystne położenie na zbiegu lądowego szlaku handlowego z Europy Wschodniej do Azji z rzeczną drogą Dnieprem sprzyjało szybkiemu rozwojowi tego grodu, który szybko wyrósł ponad inne grody plemienne, stając się ważnym targowiskiem i miejscem przeładunku towarów. Z czasem Kijów i Polanie musieli uznać zwierzchność potężnego kaganatu chazarskiego, ze stolicą w mieście Ilmeń nad Morzem Azowskim.

Drugim, położonym zdecydowanie dalej na północ, ośrodkiem państwotwórczym na ziemiach ruskich był Nowogród – typowo handlowy gród usytuowany nad rzeką Łowat i jeziorem Ilmeń. Mieszkająca na tym obszarze najbardziej na północ wysunięta grupa Słowian Wschodnich – nie posiadająca specyficznego miana, zwana po prostu Słowianami – dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu utrzymywała bezpośrednie kontakty z kupcami skandynawskimi operującymi na Morzu Bałtyckim oraz narzucała swoją zwierzchność wyrażoną...

Podobne wypracowania