Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruś Nowogrodzka, Ruś Kijowska - początki państwa ruskiego - Ruryk

Ruryk, dynastia Rurykowiczów, Ruś, Ruś Nowogrodzka, Ruś Kijowska, Nowogród, Kijów, początki państwa ruskiego, geneza państwa ruskiego, Polanie, Słowianie, pierwsze plemiona słowiańskie, Waregowie, Normanowie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Na rozległych terenach Rusi pierwsze ośrodki państwowe zaczęły powstawać w miejscach krzyżowania się głównych szlaków komunikacyjnych Słowiańszczyzny. Na urodzajnych terenach nad Dniestrem, na pograniczu stref leśnej i stepowej, swoje pierwotne siedziby mieli Polanie, a stolicą ich był Kijów. Korzystne położenie na zbiegu lądowego szlaku handlowego z Europy Wschodniej do Azji z rzeczną drogą Dnieprem sprzyjało szybkiemu rozwojowi tego grodu, który szybko wyrósł ponad inne grody plemienne, stając się ważnym targowiskiem i miejscem przeładunku towarów. Z czasem Kijów i Polanie musieli uznać zwierzchność potężnego kaganatu chazarskiego, ze stolicą w mieście Ilmeń nad Morzem Azowskim.

Drugim, położonym zdecydowanie dalej na północ, ośrodkiem państwotwórczym na ziemiach ruskich był Nowogród – typowo handlowy gród usytuowany nad rzeką Łowat i jeziorem Ilmeń. Mieszkająca na tym obszarze najbardziej na północ wysunięta grupa Słowian Wschodnich – nie posiadająca specyficznego miana, zwana po prostu Słowianami – dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu utrzymywała bezpośrednie kontakty z kupcami skandynawskimi operującymi na Morzu Bałtyckim oraz narzucała swoją zwierzchność wyrażoną...

Podobne wypracowania