Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 roku

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wraz z upadkiem Napoleona, który wcześniej dzierżył pieczę nad całą Europą, upadły polskie nadzieje na odzyskanie przez ojczyznę niepodległości i pełnej samodzielności. Wkrótce przyszedł czas na kongres wiedeński, jego postanowienia dotyczące podtrzymania Starego Kontynentu w stanie zbliżonym do czasów przednapoleońskich. Miały jednakże nastąpić również pewne zmiany, które były pomyślane w celu utrzymania pokongresowego porządku. Zmiany te dotknęły też w pewnym stopniu Polskę.

Zgodnie z postanowieniami kongresu wiedeńskiego car Rosji pełniący zarazem funkcję króla Polski – Aleksander I – nadał Królestwu Polskiemu konstytucję. Jak się ocenia, konstytucja ta była najbardziej liberalną z wszystkich ustaw zasadniczych na świecie, przy czym nie należy w tym doszukiwać się sympatii rosyjskiego władcy, co raczej chęci przetestowania, przeprowadzenia pewnego eksperymentu na społeczeństwie polskim. Zresztą pozycja cara w Polsce nie zobowiązywała go do bezwzględnego przestrzegania owej konstytucji.

Zgodnie z postanowienia konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku państwo to miało być monarchią konstytucyjną trwającą w unii personalnej z Rosją. Prócz wspólnego władcy państwa te miały prowadzić...

Podobne wypracowania