Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adolf Hitler - sylwetka postaci

Adolf Hitler, biografia, nazizm, II wojna światowa

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 roku w ubogiej rodzinie, w małym austriackim miasteczku Braunau, niedaleko granicy z Niemcami. Pomimo to, że jako dziecko dobrze radził sobie w szkole, to w wieku piętnastu lat porzucił edukację. Głęboko interesował się sztuką i w wieku osiemnastu lat dwukrotnie próbował bezskutecznie dostać się na wydział malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.

W 1909 roku został powołany do służby wojskowej, jednak unikał poboru nie chcąc być wcielonym do armii austriackiej. Adolf bardzo cenił Niemcy uważając je za najlepszy i najpotężniejszy kraj w Europie. Wybuch I Wojny Światowej zapewnił mu szansę na nowy początek. Wcielił się do armii niemieckiej i pełnił funkcję łącznika. W tym czasie zdobył pięć medali, w tym Krzyż Żelazny.

Po wojnie wstąpił do Niemieckiej Partii Robotniczej, w której szybko stał się liderem. Początkowo było to niewielkie stowarzyszenie lewicowe, które w 1920 r. zostało przekształcone w Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą (NSDAP). NSDAP nie zgadzała się z warunkami traktatu wersalskiego, wzywała do zjednoczenia wszystkich Niemców, poszerzenie granic państwa i pozbawienie praw obywatelskich niemieckich Żydów.  W listopadzie 1923 roku grupa członków NSDAP z Hitlerem na czele wtargnęła do monachijskiej piwiarni, w której jedno z ugrupowań konserwatywnych odbywało swój wiec. Hitler przekonywał do „marszu na Berlin” i utworzenia nacjonalistycznego rządu. W wyniku tego wystąpienia NSDAP zostało rozwiązane, a Hitler trafił do więzienia. Tam napisał książkę „Mein Kampf”. Zawarł w niej najważniejsze punkty swego programu politycznego, który słał się następnie programem reaktywowanej w 1925 NSDAP. W 1930 r., w wyborach partia ta uzyskała 107 miejsc w parlamencie, wygrywając z partią komunistyczną, która zdobyła głosów 77. Po wyborach z 1932 r., kiedy naziści w parlamencie uzyskali 196 miejsc, prawica próbowała pozyskać Hitlera obiecując mu stanowisko wicekanclerza. Hitler miał jednak większe ambicje, więc propozycję odrzucił.

30 stycznia 1933 roku prezydent Hindenburg powierzył Hitlerowi utworzenie rządu. Tym samym Hitler stał się kanclerzem Rzeszy i przejął władzę w państwie. W tym samym roku Hitler przedstawił projekt ustawy „O uprawnieniach”, która poszerzała uprawnienia kanclerza, czyniąc go dyktatorem. Aby skuteczniej rządzić krajem, Hitler miał do swojej dyspozycji stworzone przez Heinricha Himmlera oddziały bezpieczeństwa (SS), które działały tajnie i bezkarnie. Oponenci Hitlera byli zamykani w więzieniach lub obozach koncentracyjnych. W 1934 roku Hitler wydał rozkaz wymordowania około 150 osób m. in. byłego kanclerza Kurta von Schleichera. Usprawiedliwieniem tych poczynań zwanych „ nocą długich noży”, było nazwanie się przez Hitlera „najwyższym sędzią narodu niemieckiego”.

W III Rzeszy legalnie istniała tylko partia nazistowska. Wszystkie inne partie uległy likwidacji. W 1935 weszły w życie ustawy norymberskie, zabraniające zawierania małżeństw pomiędzy Żydami i Niemcami. Żydzi byli usuwani ze stanowisk administracyjnych i z przedsiębiorstw. Punktem kulminacyjnym nastrojów antysemickich była tzw. kryształowa noc (9 listopada 1938 r.), podczas której minister propagandy Goebbels wezwał do rozprawy z Żydami. W wyniku tych wydarzeń zginęły setki Żydów i spalono wiele synagog. Antysemityzm pozostał jednym z głównych haseł w polityce Hitlera.

W 1935 roku Hitler ogłosił powszechny obowiązek służby wojskowej, co było początkiem działań zbrojnych, mających na celu poszerzenie granic III Rzeszy. W 1938 r. Hitler dokonał aneksji Austrii i zgłosił pretensje do terenów Czechosłowacji. Z rozkazu Adolfa Hitlera, Niemcy w 1939 r. napadły na Polskę, co zapoczątkowała II Wojnę Światową. Do 1943 roku Niemcy zdobywały coraz większe tereny europejskie. Oprócz ekspansji terytorialnej Hitler miał na celu wprowadzenie tzw. czystej rasy. Miliony ludzi, głównie Żydów, ginęło w obozach koncentracyjnych stworzonych na terenach podbitych państw. Dopiero klęska pod Stalingradem zatrzymała armię niemiecką.

30 kwietnia 1945 r. Adolf Hitler załamany kolejnymi porażkami popełnił samobójstwo wraz ze swą długoletnią partnerką Ewą Braun, którą poślubił dzień wcześniej. W wojnie, którą wywołał uczestniczyły 72 państwa. Życie utraciło ponad 50 mln ludzi. Z tej liczby 20 mln. było ofiarami terroru i ludobójstwa.

Podobne wypracowania do Adolf Hitler - sylwetka postaci