Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Spór Grzegorza VII z Henrykiem IV

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przyczyn konfliktu papieża z cesarzem z końca wieku XI upatrywać należy już w polityce cesarza Ottona I, sto lat wcześniej. To bowiem niemiecki władca, w roku 962, na mocy edyktu wydanego przy okazji swej koronacji, uzyskał zwierzchnictwo nad Kościołem. Bez zgody cesarza żaden z papieży nie mógł zostać konsekrowany, jeśli wcześniej nie złożył mu przysięgi.

W zamian Otton zobligował się, iż własnymi siłami będzie bronił świętej instytucji. Po śmierci władcy nastąpił okres gwałtownych walk o tron papieski, co spowodowało największy w dziejach papiestwa upadek jego autorytetu. Sytuację ustabilizowała się dopiero za czasów Henryka III. Nowy władca, przesiąknięty ideałami reformatorskimi, do godności biskupów i opatów wynosił rzeczników odnowy. To za sprawą jego działań zdetronizowano trzech skłóconych z sobą papieży i wprowadzono jednego. Władca, jako zwierzchnik Kościoła, czuł się w obowiązku zaprowadzić porządek w hierarchii instytucji jemu podlegającej. Zmiany w relacjach państwa i Kościoła miały się dokonać w 2 połowie wieku XI. W roku 1059, już po śmierci Henryka III, papież Mikołaj II zadecydował, iż wybór następcy Piotra następował będzie za sprawą konklawe. Reforma ta potwierdzona została również w roku 1075 przez...

Podobne wypracowania