Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Recesja gospodarcza na świecie w latach 1980-1982 - opracowanie zagadnienia

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku to czas bardzo niespokojny zarówno od strony ekonomicznej jak i politycznej: rodzące się demokracje, chwiejące się mocarstwa, ciągłe niepokoje na bliskim wschodzie i kolejne konflikty państw arabskich z Izraelem, których efektem był dotkliwy kryzys naftowy.

Wreszcie zimna wojna i towarzyszący jej ciągły wyścig zbrojeń, wyczerpujący dla obu stron konfliktu. To wszystko odbijało się niekorzystnie na gospodarkach całego świata i nieustannie groziło destabilizacją w sferze ekonomicznej. Dotyczyło to również najsilniejszego i najbogatszego kraju, czyli Stanów Zjednoczonych.

Recesja, która wystąpiła w USA na początku lat 80 i trwała od lipca 1981 do listopada 1982 roku, była najbardziej dotkliwą w powojennej historii XX wieku. Zjawisko recesji polega na gwałtownym zahamowaniu wzrostu gospodarczego i obniżeniu produktu krajowego brutto.

W Stanach Zjednoczonych w 1979 roku niepokojąco zaczęło wzrastać bezrobocie, a w kolejnych latach było już rekordowo wysokie. Podobnie inflacja, która już w czasie kryzysu naftowego z 1973 roku wzrosła dwukrotnie w stosunku do lat poprzednich i wynosiła 7,7%, w roku 1980 osiągnęła bardzo wysokie 13,5%.

Wystąpienie recesji i inflacji jednocześnie nazywa się stagflacją. Wiele kluczowych gałęzi przemysłu znalazło się w trudnej sytuacji. Wielkie fabryki i koncerny samochodowe oraz huty zaczęły notować duże spadki, co pociągnęło za sobą związane z nimi pozostałe sektory.

Bardzo dotkliwie skutki kryzysu odczuły banki, tym bardziej, że zastał je on w nieprzyjemnym momencie, kiedy zostały na nie nałożone surowe restrykcje i regulacje. Ciągle rosła liczba upadających banków i do połowy roku 1982 wyniosła 42. Dodatkowo, od 1980 roku pogorszeniu ulegała sytuacja na rynku kredytów, która załamała się jeszcze bardziej w związku z recesją i nie mogła się potem odbudować, aż do końca lat osiemdziesiątych. Aby odwrócić te niekorzystne tendencje i pobudzić inwestycje, administracja prezydenta Ronalda Reagana postanowiła zwiększyć wydatki publiczne oraz zmniejszyć podatki.

Podniesiono podatek dochodowy od osób prawnych oraz obniżono stopy procentowe. Dokonano również wielu cięć w budżecie, choć utrzymano jednocześnie, zgodne z doktryną Reagana zabójcze tempo wyścigu zbrojeń. W 1982 roku gospodarka USA zaczęła wychodzić z kryzysu, notując nawet niedługo później, choć na krótko, rekordowe tempo wzrostu gospodarczego.

Podobne wypracowania do Recesja gospodarcza na świecie w latach 1980-1982 - opracowanie zagadnienia