Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Recesja gospodarcza na świecie w latach 1980-1982 - opracowanie zagadnienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku to czas bardzo niespokojny zarówno od strony ekonomicznej jak i politycznej: rodzące się demokracje, chwiejące się mocarstwa, ciągłe niepokoje na bliskim wschodzie i kolejne konflikty państw arabskich z Izraelem, których efektem był dotkliwy kryzys naftowy.

Wreszcie zimna wojna i towarzyszący jej ciągły wyścig zbrojeń, wyczerpujący dla obu stron konfliktu. To wszystko odbijało się niekorzystnie na gospodarkach całego świata i nieustannie groziło destabilizacją w sferze ekonomicznej. Dotyczyło to również najsilniejszego i najbogatszego kraju, czyli Stanów Zjednoczonych.

Recesja, która wystąpiła w USA na początku lat 80 i trwała od lipca 1981 do listopada 1982 roku, była najbardziej dotkliwą w powojennej historii XX wieku. Zjawisko recesji polega na gwałtownym zahamowaniu wzrostu gospodarczego i obniżeniu produktu krajowego brutto.

W Stanach Zjednoczonych w 1979 roku niepokojąco zaczęło wzrastać bezrobocie, a w kolejnych latach było już rekordowo wysokie. Podobnie inflacja, która już w czasie kryzysu naftowego z 1973 roku wzrosła dwukrotnie w stosunku do lat poprzednich i wynosiła 7,7%, w roku 1980 osiągnęła bardzo wysokie 13,5%.

Wystąpienie recesji i inflacji...

Podobne wypracowania