Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mezopotamia - okres Dżemdet Nasr

Kultura Mezopotamii dzielona jest na kilka charakterystycznych okresów historycznych, w zależności od wytworów, dzieł i dominacji kulturowej zwykło się ją określać w jakiś sposób. Jednym z takich okresów jest Dżemdet Nasr.

Dżemdet Nasr to miasto leżące w Iraku, niedaleko Bagdadu, jego wkład w kulturę i rozwój społecznych pozwolił na nadanie temu okresowi właśnie takiej nazwy. Archeolodzy znaleźli tam ruiny starożytnego, dawnego miasta, które historycy nazwali Kidnun. Dżemdet Nasr określa ostatnią epokę predynastyczną w Mezopotamii i przypada na okres 3100-2900 r. p.n.e. W tym okresie można zauważyć ogromny przełom w sztuce, rozwoju sztuki wojennej i uszlachetnianiu się kultury społecznej. Podstawową cechą tego okresu jest ceramika malowana na czarno i wzory geometryczne najczęściej czerwone. Takich pamiątek z tamtego okresu archeolodzy odkryli mnóstwo.

Odkryto również naczynia metalowe i rzeźby związane z kultem religijnym. Kult religijny w tamtych czasach stanowił niemalże najważniejszą dziedzinę ludzkiego życia społecznego. Religia była spoiwem społeczeństwa a wzrost wierzeń napędzał rozwój kulturalny. Pojawiły się też udoskonalone pieczęci cylindryczne. Charakterystyczne dla tamtego okresu były również tabliczki z sumeryjskim pismem obrazkowym. Sumerowie słynęli z wspaniałych tablic na których przedstawiali różnego rodzaju wydarzenia religijne i upamiętniali władców.

W tym okresie wzrosła liczba miast, świątyń i budowli. Nastąpił ogromny rozwój budownictwa, w niektórych miastach powstawały kompleksy zabudowań, które dzisiaj śmiało można określić starożytnymi osiedlami mieszkalnymi. Rozpoczęto stosowanie irygacji czyli systemu nawadniania w celu uprawy roślin. Suchy klimat nie sprzyjał rolnictwu, upalne słońce nie pozwalało na rozwój upraw, stad też w Mezopotamii zaczęto stosować różnego rodzaju wymyślne techniki irygacyjne. Dzięki wspaniałym i przemyślanym taktykom nawadniania zaczęto zbierać dobre uprawy co z kolei przyczyniło się do rozwoju rolnictwa jak i całej gospodarki.

Okres Dżemdet Nasr charakteryzuje się świetną udoskonaloną techniką irygacji, która w późniejszych czasach zaczęła być stosowana również na innych terytoriach np. w Egipcie w deltcie Nilu. Niestety, z tego okresu nie zachowały się żadne pisma historyczne, stad też trudno dociekać jaki przebieg miała historia, polityka i wydarzenia na tych terenach, jedyną informacją z tamtego okresu pozostaje więc rozwinięta gospodarka i rolnictwo. Wiemy również iz w tym okresie ukształtował się podział administracyjny na tzw. miasto-państwa. Dominacja jednego miasta nad drugim zmieniała się w zależności o wzrostu potęgi militarnej. To zróżnicowanie przyczyniało się do zmiany okresów na terenach Mezopotamii, co historycy dzisiaj próbują dzielić nadając im ściśle określone nazewnictwo.

Podobne wypracowania do Mezopotamia - okres Dżemdet Nasr