Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Restrukturyzacja a reorganizacja. Porównanie, przykłady

Chcąc utrzymać swoją firmę na rynku, który podlega stałym zmianom, jej zarząd często zmuszony jest do podejmowania doraźnych reform i zmian w jej organizacji. Przystosowywanie struktury wewnętrznej, sposobu finansowania czy profilu działalności do aktualnych potrzeb jest jednym z warunków sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw i firm na rynku towarów bądź usług. Nagły oraz gwałtowny proces zmian w organizacji i strukturze zarządzania przedsiębiorstwa lub firmy, połączony z dokonywaniem korekt w sposobie jego finansowania (w aktywach oraz pasywach) nosi nazwę reorganizacji. Jej głównym celem jest doraźne oraz wymierne podniesienie wskaźników wydajności, rentowności, poziomu konkurencyjności oraz stopnia zaawansowania technicznego poprzez wdrażanie nowych technologii. Czyli, najogólniej rzecz ujmując, wzrost realnej wartości rynkowej przedsiębiorstwa lub firmy. W odniesieniu do szerszej perspektywy oddziaływania, restrukturyzacja często zamiennie nazywana jest transformacją. Przykładem takiego działania były np. zasadnicze zmiany w ustroju oraz porządku społeczno-politycznym w państwie polskim po roku 1989, kiedy to, kosztem rozwiązań wprowadzonych przez władzę komunistyczną, wdrażano w życie nowe schematy i organizację na wzór demokratyczny oraz kapitalistyczny. Przykładem działań noszących znamiona restrukturyzacji na nieco mniejszą skalę niż ogólnopaństwowa może być np. opracowanie strategii rozwoju sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce na drugą połowę pierwszej dekady XXI wieku lub nasza reforma zdrowia z 1999 roku.

Działaniem o charakterze podobnym do restrukturyzacji, jednak nie do końca tożsamym, jest reorganizacja (przebudowa, usprawnienie), czyli zgodnie z etymologią tego słowa, zorganizowanie na nowo czegoś, co z różnych przyczyn nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Przedsiębiorstwo zorganizowanie nieprawidłowo nie zapewnia odpowiedniego poziomu efektywności oraz pożądanych zysków, dlatego też w takim przypadku jego zarząd może podjąć decyzję o wprowadzeniu programu reform w jego wewnętrznej organizacji oraz sposobie funkcjonowania. Na poczet szeroko rozumianej reorganizacji zaliczyć można np. spłaszczenie struktury zarządzania, korekty w systemie finansowania oraz zmiany w stanie osobowym kadry pracowniczej.

Reorganizacja i restrukturyzacja są zatem pojęciami bardzo pokrewnymi. Podstawowym wspólnym dla nich mianownikiem jest determinanta zmian, których wprowadzenie jest w gruncie rzeczy istotą obu tych działań. Różnią się one jednak zakresem obowiązywania, bowiem restrukturyzacja generalnie odnosi się do szerszego spektrum oraz dotyczy zmian gruntowniejszych i dalej idących. Podsumowując można stwierdzić, iż każda restrukturyzacja jest reorganizacją, jednak nie wszystkie reorganizacje są restrukturyzacjami.

Podobne wypracowania do Restrukturyzacja a reorganizacja. Porównanie, przykłady