Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postępowanie administracyjne a postępowanie sądowe - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE:

Postępowanie administracyjne to prawo formalne wynikające z prawa administracyjnego. Oznacza ono określone działanie organów administracyjnych w stosunku do problemów i kwestii poruszanych przez te organy. Postępowanie administracyjne jest procesem czynności jakie organizuje administracyjny organ w celu rozwiązania jakiegoś problemu. 

W innym znaczeniu postępowanie administracyjne jest także przyjmowaniem skarg i zażaleń na organy administracyjne. Postępowanie administracyjne reguluje kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Zgodnie z tym kodeksem postępowanie administracyjne normuje postępowanie przed organami publicznymi i rozstrzyga spory administracyjne na drodze decyzyjnej. 

Art. 2 kodeksu mówi też, że: „Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.”

Postępowanie administracyjne dąży do wyjaśnienia powstałego problemu i na mocy kompetencyjności próbuje je rozwiązać.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE:

Postępowanie sądowe jest ogółem i zbiorem postępowań,...

Podobne wypracowania