Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postępowanie administracyjne a postępowanie sądowe - porównanie

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE:

Postępowanie administracyjne to prawo formalne wynikające z prawa administracyjnego. Oznacza ono określone działanie organów administracyjnych w stosunku do problemów i kwestii poruszanych przez te organy. Postępowanie administracyjne jest procesem czynności jakie organizuje administracyjny organ w celu rozwiązania jakiegoś problemu. 

W innym znaczeniu postępowanie administracyjne jest także przyjmowaniem skarg i zażaleń na organy administracyjne. Postępowanie administracyjne reguluje kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Zgodnie z tym kodeksem postępowanie administracyjne normuje postępowanie przed organami publicznymi i rozstrzyga spory administracyjne na drodze decyzyjnej. 

Art. 2 kodeksu mówi też, że: „Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.”

Postępowanie administracyjne dąży do wyjaśnienia powstałego problemu i na mocy kompetencyjności próbuje je rozwiązać.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE:

Postępowanie sądowe jest ogółem i zbiorem postępowań, których dokonują niezależne i niezawisłe sądy, zgodnie z kompetencjami jakie im przysługują w ramach wymiaru sprawiedliwości. To odróżnia tego typu postępowanie od innych postępowań np. administracyjnych, które odbywają się przez organami administracji publicznej. 

Wyróżniamy kilka rodzajów postępowań sądowych – cywilne, karne i sądowo-administracyjne. Dodatkowymi postępowaniami sądowymi są też sądy arbitrażowe i postępowania przed Trybunałem Stanu i Trybunałem Konstytucyjnym. 

Postępowanie sądowe różni się od postępowania administracyjnego tym, że to pierwsze charakteryzuje niezależność organów sądowych natomiast administracyjne postępowanie uzależnione jest od sugestywnych decyzji administracji, które nie posiadają cech niezawisłości. 

Zarówno postępowanie sądowe, jak i administracyjne są w teorii prawa istotnym elementem regulującym działalność prawa oraz instytucji administracji publicznej.

Postępowanie sądowe gwarantuje sprawiedliwość tym, którzy jej oczekują, natomiast postępowanie administracyjne rozwiązuje problemy administracji publicznej względem innego podmiotu. 

Podobne wypracowania do Postępowanie administracyjne a postępowanie sądowe - porównanie