Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subwencje - subsydia - porównanie, podobieństwa i różnice

Zarówno subwencja jak i subsydia są dotacjami bezzwrotnymi, są wsparciem finansowym, które nie podlega zwrotowi. Subwencja jest nieodpłatnym dofinansowaniem przez państwo dla podmiotów np. samorządu terytorialnego, firm prywatnych itd.

Subsydia oznaczają dofinansowanie przez państwo ściśle określonej działalności. Odbiorcą takiej dotacji mogą być firmy, ale także osoby fizyczne, instytucja państwowe i przedsiębiorstwa. Subsydia zazwyczaj wspierają eksport i mają charakter pośredni. Wyróżniamy kilka rodzajów subsydiów – zakazane, sanacyjne i dozwolone. Zakazane oznaczają, że są szkodliwe dla importera i eksportera. Sankcyjne to przede wszystkim te, które wyrządzają szkodę innym podmiotom, oraz dozwolone które wspierają ogół i są dostosowane do wymogów środowiskowych. Subwencja dotyczy raczej dofinansowania sektora administracyjnego lub samorządowego, w przypadku subsydiów takie wsparcie ma charakter gospodarczy. Subsydia przyznaje się na ściśle określonych warunkach, przede wszystkim mamy do dyspozycji tzw. subsydia ogólne, które udzielane są wszystkim podmiotom oraz subsydia specyficzne, czyli takie, które przyznawane są ściśle wybranym odbiorcom. Wyróżnia się też subsydia państwowe i kartelowe. 

Państwowe przyznawane są w kwestii gospodarczej państwa np. na cele handlowe lub przemysłowe, w przypadku subsydiów kartelowych, kartel rozdaje wsparcie swoim członkom, w ramach rekompensaty za poziom cen towaru. Subsydia przede wszystkim mają wspierać eksport i gospodarkę nastawioną na eksport. Subwencje nie mają raczej takich celów, służą jedynie wsparciu działalności określonego sektora. Bardzo często myli się te dwa pojęcia i używa ich zamiennie, podczas gdy tak naprawdę mają one różne znaczenie. 

Zarówno subwencja, jak i subsydia są wsparciem bezzwrotnym, co oznacza, że odbiorca nie musi dokonywać zwrotu czy też nie jest zobligowany do oddania określonej sumy pieniędzy za wsparcie. Taka bezzwrotna pomoc oznacza, że państwo jest w stanie kontrolować sektor gospodarki i administracji, uzależniając tym samym wszystkie instytucje od swoich decyzji finansowych. 

Wiele instytucji korzysta z subwencji, dotacji czy subsydiów licząc, że przyczyni się to do ich wzmocnienia i poprawienia warunków swojej działalności. 

Subsydia są więc instrumentem, które wspiera eksport i w tym zakresie najlepiej się sprawdza, subwencje z kolei przyczyniają się do polepszenia działalności np. samorządu terytorialnego lub innej instytucji o charakterze administracyjno-państwowym. 

Podobne wypracowania do Subwencje - subsydia - porównanie, podobieństwa i różnice