Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subwencje - subsydia - porównanie, podobieństwa i różnice

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zarówno subwencja jak i subsydia są dotacjami bezzwrotnymi, są wsparciem finansowym, które nie podlega zwrotowi. Subwencja jest nieodpłatnym dofinansowaniem przez państwo dla podmiotów np. samorządu terytorialnego, firm prywatnych itd.

Subsydia oznaczają dofinansowanie przez państwo ściśle określonej działalności. Odbiorcą takiej dotacji mogą być firmy, ale także osoby fizyczne, instytucja państwowe i przedsiębiorstwa. Subsydia zazwyczaj wspierają eksport i mają charakter pośredni. Wyróżniamy kilka rodzajów subsydiów – zakazane, sanacyjne i dozwolone. Zakazane oznaczają, że są szkodliwe dla importera i eksportera. Sankcyjne to przede wszystkim te, które wyrządzają szkodę innym podmiotom, oraz dozwolone które wspierają ogół i są dostosowane do wymogów środowiskowych. Subwencja dotyczy raczej dofinansowania sektora administracyjnego lub samorządowego, w przypadku subsydiów takie wsparcie ma charakter gospodarczy. Subsydia przyznaje się na ściśle określonych warunkach, przede wszystkim mamy do dyspozycji tzw. subsydia ogólne, które udzielane są wszystkim podmiotom oraz subsydia specyficzne, czyli takie, które przyznawane są ściśle wybranym odbiorcom. Wyróżnia...

Podobne wypracowania