Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stan wojenny - represje - opracowanie. Represje stanu wojennego

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony z 12 na 13 grudnia 1981 r. przez władzę polityczną kraju i został potwierdzony dekretem Rady Państwa. Decyzja była wywołana pod naciskiem i wpływem Układu Warszawskiego. W czasie trwania stanu wojennego nastąpiły represje i inwigilacja obywateli, pracowników, robotników i polityków. 

Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie, internowano ok. 10 tys. osób, zawieszono wiele organizacji społecznych, rozwiązano masę związków i ugrupowań wolnościowych. W październiku 1982 r. rozwiązano wszystkie związki zawodowe, zakazano strajków, zaczęto militaryzować gałęzie gospodarki. Wprowadzono komisarzy wojskowych do zakładów pracy, zakazano zmiany miejsca pobytu i zamieszkania, rozpoczął się proces kontroli obywateli i atakowano osoby politycznie nie pasujące do nurtu socjalistycznego. 

Wprowadzono godzinę milicyjną, tryb doraźny w postępowaniu sądowym. Działacze Solidarności zmuszeni zostali do przejścia do podziemnej działalności, mimo ucisku i represji nadal odbywały się strajki, demonstracje i uliczne protesty. Szczególne wydarzenia utkwiły w kopalni Wujek, w Gdańsku w stoczni i w Krakowie w Nowej Hucie. Wszystkie strajki i manifestacje były ostro likwidowane przez oddziały ZOMO i milicję. Użyto wojska i ciężkiego sprzętu wojskowego – czołgów, helikopterów itd. Śmierć ponieśli górnicy w kopalni Wujek 16 grudnia 1981 r., a także w Lublinie 31 sierpnia 1982 r. 

Obywatele byli szykanowani i represjonowani w miejscach pracy, masowo ich zwolniano, wymuszano deklarację lojalności. Oczerniano członków Solidarności jako wichrzycieli i podburzających do rozruchów niepożądanych jednostek. Aresztowano wielu działaczy niezależnych, uczestników różnego rodzaju wystąpień i przemówień. Represje objęły też dziennikarzy, pracowników telewizji i mediów niezależnych. W szkołach poddano nauczycieli kontroli i zażądano od nich lojalności ideologicznej wobec władzy ludowej. 

Funkcjonariusze SB nachodzili i straszyli wielu pedagogów, nauczycieli akademickich itd. 

Śledzono działalność kościoła i instytucji związanych w kościołem katolickim. Kościół udzielał pomocy ludziom prześladowanym i represjonowanym. 

Mimo tak drastycznych posunięć władzy nie udało się zlikwidować oporu obywatelskiego, rozwinęła się sieć niezależnych obiegów informacji, wydawano periodyki i czasopisma, nadal prowadzono działalność antykomunistyczną. 

Stany Zjednoczone zastosowały wobec PRL sankcję gospodarczą, do tej decyzji przyłączyły się inne państwa zachodnie. 31 grudnia 1982 r. stan wojenny został zawieszony. Jednym z istotnych wydarzeń tego okresu była śmierć księdza Jerzego Popiełuszki tzw. kapelana Solidarności. 

Podobne wypracowania do Stan wojenny - represje - opracowanie. Represje stanu wojennego