Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stan wojenny - represje - opracowanie. Represje stanu wojennego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony z 12 na 13 grudnia 1981 r. przez władzę polityczną kraju i został potwierdzony dekretem Rady Państwa. Decyzja była wywołana pod naciskiem i wpływem Układu Warszawskiego. W czasie trwania stanu wojennego nastąpiły represje i inwigilacja obywateli, pracowników, robotników i polityków. 

Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie, internowano ok. 10 tys. osób, zawieszono wiele organizacji społecznych, rozwiązano masę związków i ugrupowań wolnościowych. W październiku 1982 r. rozwiązano wszystkie związki zawodowe, zakazano strajków, zaczęto militaryzować gałęzie gospodarki. Wprowadzono komisarzy wojskowych do zakładów pracy, zakazano zmiany miejsca pobytu i zamieszkania, rozpoczął się proces kontroli obywateli i atakowano osoby politycznie nie pasujące do nurtu socjalistycznego. 

Wprowadzono godzinę milicyjną, tryb doraźny w postępowaniu sądowym. Działacze Solidarności zmuszeni zostali do przejścia do podziemnej działalności, mimo ucisku i represji nadal odbywały się strajki, demonstracje i uliczne protesty. Szczególne wydarzenia utkwiły w kopalni Wujek, w Gdańsku w stoczni i w Krakowie w Nowej Hucie. Wszystkie strajki i manifestacje były ostro likwidowane przez...

Podobne wypracowania