Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Spadek - definicja, przykłady. Otwarcie spadku

Spadek w terminologii prawnej oznacza zespół praw i obowiązków, które należą się osobie posiadającej dobra do przekazania (czyli tzw. spadkodawcy) w momencie śmierci. Spadek przechodzi wówczas na osobę prawnie do tego zobowiązaną na zasadzie dziedziczenia. Spadkiem jest więc posiadanie majątku, rzeczy i praw. 

Kodeks cywilny mówi, że w skład spadku wchodzą dobra majątkowe, jak i długi zaciągnięte np. w bankach lub innych instytucjach finansowych. 

W momencie śmierci osoby, spadek przechodzi na osobę wskazaną, zazwyczaj na rodzinę – dzieci, żonę, męża itd. 

Spadkobierca otrzymuje spadek w chwili śmierci spadkodawcy i nabywa go poprzez tzw. otwarcie spadku. Do spadku zaliczyć można – majątek pieniężny, użytkowane rzeczy, lokal, garaż, hipotekę itd. Do tego zalicza się również zobowiązania lub wierzytelności. Obowiązkiem wchodzącym w skład spadku jest podmiot i dziedziczenie zgodnie z regułami prawnymi. 

W skład spadku nie mogą wejść rzeczy o charakterze niemajątkowym. Można również zrzec się spadku, za pośrednictwem notariusza odrzucić spadek. Tego typu czynność jest wykonywana zwłaszcza jeżeli spadkodawca był zadłużony. Większość spadkobierców odrzuca wtedy spadek. 

Otwarcie spadku oznacza w terminologii prawniczej przejście prawne spadku ze spadkodawcy na spadkobiercę. W Polsce taki proces odbywa się w chwili śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa prawa do spadku i może nim dysponować jako pełnoprawny właściciel. Jeżeli spadkodawca posiadał np. kredyty w bankach na kwotę 100 tys. złotych, a dodatkowo miał nieruchomość wartą wedle ceny rynkowej 150 tys., wówczas można przyjąć spadek kalkulując koszty, sprzedając nieruchomość, spłacamy kredyt i resztę zostaje nam do dyspozycji. 

Taka kalkulacja bardzo często wymaga porady prawnej i notarialnej. Nie zawsze jest tak, że spadek będzie dobrem, w wielu przypadkach jest odwrotnie, osoby nieuświadomione, iż spadku można się zrzec, muszą spłacać zobowiązania spadkodawcy, ponieważ nie uregulowali normy prawnej co do zobowiązań. 

Podobne wypracowania do Spadek - definicja, przykłady. Otwarcie spadku