Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subwencja a dotacja - porównanie, różnice

Subwencja jest termin, który oznacza zapomogę, w finansach publicznych oznacza bezzwrotne dofinansowanie, jakiego udziela państwo instytucji lub firmie prywatnej.

Subwencja może być udzielona osobom fizycznym, firmom prywatnym lub samorządom terytorialnym. Subwencjonować, czyli dopomagać, można wszystkim podmiotom, o ile jest to określone w budżecie. 

Subwencja może mieć postać ogólną, gdzie państwo po prostu udziela wsparcia finansowego jakiemuś podmiotowi, np. w ramach realizacji projektu lub celu. Jeżeli subwencję otrzyma samorząd terytorialny, to państwo przekazuje środki na cel np. związany z budową miejskiego basenu lub jakiegoś innego projektu, który był przewidziany przez władze lokalne w ramach realizacji projektów.

Dotacja podobnie jak subwencja, również jest bezzwrotną formą wsparcia finansowego, jest nieodpłatna i udzielana jest przez państwo innym podmiotom w celu oczywiście wsparcia ich działalności i rozwoju strukturalnego. 

Dotacja w przeciwieństwie do subwencji ma charakter uznaniowy, oznacza to, że podmiot, który ubiega się o dotację musi spełnić określone wymagania, środki mogą zostać rozdysponowane wedle uznania organu, który przyznaje ową dotację. 

Subwencja i dotacja różnią się tym, że ta pierwsza ma charakter roszczenia prawnego. Jeżeli budżet przewiduje subwencję dla danego podmiotu, to musi ją zrealizować, natomiast środkami dysponuje już organ, który otrzymał subwencję, inaczej w przypadku dotacji. Środki z dotacji są rozdysponowane przez organ nadający. 

Zarówno subwencja, jak i dotacja są bardzo popularnymi formami finansowania samorządów terytorialnych i innych instytucji państwowych. 

Dotacja zawsze będzie przeznaczana na realizację zadań publicznych. Subwencja jest przeznaczona po to, aby jednostka mogła zrealizować zadania własne i zlecone natomiast w przypadku dotacji dotyczy tylko zadań własnych w sektorze publicznym. 

Podobne wypracowania do Subwencja a dotacja - porównanie, różnice