Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stosunek cywilnoprawny i jego elementy. Stosunek cywilnoprawny - definicja, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stosunek cywilnoprawny jest zagadnieniem z teorii prawa i oznacza stosunek prawny, który jest regulowany za pomocą norm i zasad prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny może więc istnieć tylko i wyłącznie pomiędzy podmiotami, które mają charakter prawa cywilnego. Do stosunków cywilnoprawnych nie zalicza się relacji między podmiotami a przedmiotami w świetle prawa. Przykładem stosunku cywilnoprawnego będą więc relacje np. kupujący – sprzedający itp.

Wyróżniamy dwa stosunki cywilnoprawne – proste i złożone. Proste oznaczają, że jedna strona zobowiązuje się do wykonania czynności, a druga jest do niej uprawniona, szczególnym przykładem jest darowizna. Złożone oznaczają sytuację, gdy obie strony są zarówno zobowiązane, jak i uprawnione, dotyczy to np. sprzedaży samochodu za pomocą umowy. 

Według prawa cywilnego w stosunku cywilnoprawny uczestniczą strony i jest treść tegoż stosunku. Stronami są zobowiązujący i uprawniony, a treścią może być np. samochód lub produkt. 

Stosunkiem cywilnoprawnym nie może być zatem stosunek kupujący – przedmiot, prawo nie reguluje tych stosunków. Stosunek cywilnoprawny to przede wszystkim równość obu stron kontraktu, nie ma więc tutaj...

Podobne wypracowania