Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stanisław Ossowski - struktura społeczna. Koncepcja gradacyjna struktury społecznej wg Ossowskiego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Struktura społeczna rozumiana jest jako układ wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, będących częściami składowymi całego społeczeństwa. Zachodzą tam różnego rodzaju procesy oraz wyróżnia się hierarchię społeczną.

Gradacja jest jedną z koncepcji struktury społecznej. Pojęcie to stworzył wybitny socjolog niemiecki Max Weber, który twierdził, że człowiek nie jest na stałe przypisany do jakieś warstwy, od niego zależy, czy będzie on w stanie zmienić swoją pozycję w strukturze społecznej. Główną determinantą tego podziału jest status społeczny.

Społeczeństwo ujawnia nam się jako warstwowe, gdzie każda część ma swoje zadania do wypełnienia. Istnieją:

- warstwa wyższa – elita,
- warstwa średnia (najważniejsza w tej koncepcji),
- warstwa niższa.

Max Weber twierdził, że aby utworzyć strukturę społeczną, niezbędna jest ciągła rywalizacja między poszczególnymi jej elementami, nie zaś tak jak uważał Karol Marks – że istnieje nieusuwalny konflikt społeczny.

Obecnie nie istnieją jasno określone warstwy społeczne, gdyż występują płynne przejścia między nimi tworzące klasy pośrednie.

Polski socjolog Stanisław Ossowski w swojej książce pt.: „O strukturze społecznej” podaje dwie odmiany gradacji:

1. prostą – gdy ustalając hierarchię, bierzemy pod uwagę tylko jedną cechę, np. wykształcenie, stan majątkowy, miejsce zamieszkania,
2. syntetyczną – ustalając strukturę społeczną, bierzemy pod uwagę nie jedną cechę, ale kompilację kilku, tak, aby ich punktem wspólnym był prestiż społeczny.

Podobne wypracowania