Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzina jako system społeczny - wypracowanie. Rodzina w społeczeństwie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rodzina jako system społeczny – rodzina jest systemem społecznym, ponieważ jej istnienie i funkcjonowanie opisane jest i unormowane przez prawo. 

Rodzina zaczyna się od małżeństwa. Jest ono trwałym i równoprawnym związkiem dwóch osób, kobiety i mężczyzny, którzy zawierają one za obopólną zgodą i oświadczeniem złożonych przed duchownym (w wypadku ślubu kościelnego) lub urzędnikiem z Urzędu Stanu Cywilnego w obecności dwóch świadków. Jeśli małżonkowie zawierają ślub kościelny, duchowny udzielający im sakramentu małżeństwa zobowiązany jest powiadomić o tym Urząd Stanu Cywilnego w ciągu pięciu dni. 

W związek małżeński wstąpić mogą tylko osoby pełnoletnie (w pewnych przypadkach zgodę na wcześniejsze małżeństwo wyraża sąd). Istnieją też prawne przeszkody do zawarcia małżeństwa: np. ubezwłasnowolnienie, zbyt bliskie pokrewieństwo lub bigamia, czyli ślub z osobą będącą już w małżeństwie z inną osobą. W wypadku zaistnienia którejś z przeszkód – małżeństwo może zostać unieważnione. 

Rodzina jest systemem również z powodu unormowanych i usankcjonowanych relacji między jej członkami. W świetle prawa, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Zobowiązani są do...

Podobne wypracowania