Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

IBRD - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju - cele, zadania, działalność

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

IBRD – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. International Bank for Reconstruction and Development) – jedna z 16 wyspecjalizowanych organizacji działających w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest jedną z instytucji tzw. Grupy Banku Światowego (ang. The World Bank Group), której misją jest walka z ubóstwem i poprawa poziomu życia ludności w krajach rozwijających się. 

Obecnie, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, wraz z afiliowanymi przy nim Międzynarodową Korporacją Finansową i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju, uważa się ją za wiodącą instytucję mającą służyć rozwojowi gospodarczemu krajów rozwijających się, wspierającą je przede wszystkim przez udzielanie pomocy kredytowej,

Statut Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju opracowano już w 1944 r. podczas konferencji w Bretton Woods w USA, zaś działalność swoją rozpoczął w 1946 r. Wówczas, powstał też Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Odtąd, członkostwo w IBRD uzależnione jest od tego, czy państwo, które chce przystąpić do organizacji, ratyfikowało Statut MFW. 

Do dzisiaj, do IBRD (i MFW) przystąpiło 187 państw członkowskich. Pierwotnym celem powołania Banku było udzielenie pomocy, zwłaszcza finansowej, w formie...

Podobne wypracowania