Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzina jako środowisko wychowawcze - wypracowanie. Rodzina w społeczeństwie

Rodzina jest środowiskiem wychowawczym, ponieważ w niej rozwija się i wychowuje dziecko. 

Jako podstawowa komórka życia społecznego, rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem dla wychowania dziecka. Jest podstawową wspólnotą, w której mały człowiek rozwija się i rośnie, stanowi model dla wszystkich innych grup społecznych. Środowisko rodzinne jest najistotniejszym czynnikiem, który decyduje o późniejszym okresie jego życia i ma ogromny wpływ na jego osobowość. 

Pierwszy okres życia dziecka jest szczególnie ważny. Wychowanie ma na celu kształtowanie postaw, wpojenie pewnych wartości, umiejętności i wiedzy. Dzięki kontaktowi z dorosłymi, dziecko dowiaduje się o miejscu, w którym żyje, nabywa doświadczenia i zaczyna rozumieć świat. Wychowanie zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina, od tego, w jaki sposób sprawuje się nad nim opiekę, czy zaspokajane są jego potrzeby. Rodzina uczy dziecko norm postępowania, pomaga odróżniać dobro od zła, wpaja niezbędne umiejętności. A zatem od żłobka, przedszkola czy szkoły różni się tym, że wychowanie ma przełożenie na udział dzieci w realnym życiu rodziny.

Środowisko życia rodzinnego zależy od kilku czynników. Wiele zależy od stosunków między rodzicami a dziećmi, od interakcji społecznych między nimi, od tego bowiem zależy, jaką skuteczność będą miały działania wychowawcze rodziców. Rodzice powinni tez wiedzieć, jak stworzyć dziecku optymalne warunki rozwoju na każdym etapie życia, rozumieć jego potrzeby i przeżycia, od czego zależy cała atmosfera panująca w rodzinie, w środowisku wychowawczym. Potrzebny jest też system kar i nagród, organizacja pracy członków rodziny, organizacja spędzania czasu wolnego oraz kontaktów społecznym z innymi członkami społeczeństwa. 

Rodzina przestaje być środowiskiem wychowawczym, jeśli panują w niej konflikty i napięcia, jeśli nie realizuje wartości, jakie powinna przekazywać. W przypadku rodzin patologicznych, dziecko może chcieć uciec, odciąć się. 

Niezwykle istotną kwestią w rodzinie jako środowisku wychowawczym są normy, jakie uznaje się w rodzinie, a także role jakie zajmują w jej strukturze poszczególni członkowie. Rodzice muszą zdawać sobie sprawę ze swoich działań wychowawczych i tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi dzieci. Kluczowe są jednak więzi uczuciowe, wspólna troska o dom i szczere rozmowy, gdyż kochająca się rodzina potrafi radzić sobie z wszelkimi trudnościami. 

Podobne wypracowania do Rodzina jako środowisko wychowawcze - wypracowanie. Rodzina w społeczeństwie