Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rodzina - rodzaje rodziny. Podział rodziny wg kryterium władzy i autorytetu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W zależności od przyjętego kryterium, wyodrębnić można różne rodzaje rodzin istniejące w społeczeństwie. Jednym z kryteriów podziału rodziny jest władza i autorytet w rodzinie. 

Czynniki te, obecne zwłaszcza w rodzinach dużych, dostrzec można w trzech rodzajach rodzin:

- w rodzinie patriarchalnej – władza nad członkami rodziny spoczywa na barkach mężczyzny; jest to bardzo tradycyjny model o instytucjonalnym charakterze; członkowie rodziny muszą być bezwzględnie podporządkowani woli głowy rodziny; to ojciec ma uprzywilejowaną pozycję i on podejmuje też całkowitą odpowiedzialność za byt, za utrzymanie rodziny, dbając o odpowiedni standard życia; wszelki klucz  owe decyzje zależą ostatecznie od niego; w efekcie, władza tego typu nie opiera się na więzach miłości, lecz przede wszystkim na sile autorytetu, na bezwzględnym podporządkowaniu panującym regułom;

- w rodzinie matriarchalnej – władza nad członkami rodziny w znacznej mierze spoczywa w rękach kobiety – matki, żony; w rodzinie takiej, to kobieta zatem stoi na pozycji uprzywilejowanej; rodzaj takich rodzin występuje zazwyczaj w kulturach, które szczególną czcią darzą tzw. kobiece czynności, przede wszystkim – macierzyństwo; obecnie, nie...

Podobne wypracowania