Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zygmunt August - biografia, życiorys

Zygmunt II August na świat przyszedł 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie, jako syn Zygmunta Starego i Bony. W historii kraju zapisał się jako ostatni król z dynastii Jagiellonów. Koronacja odbyła się 20 lutego 1530 roku. Prowadzone była przez prymasa Polski – Jana Łaskiego.

Pierwszą żoną króla była Elżbieta Austriaczka, która zmarła w roku 1545. Kolejną jego małżonką była Barbara Radziwiłłówna. Magnaci, a i sama królowa Bona, nie byli zadowoleni z tego, że Zygmunt August pojął ją za żonę. Był to powód konfliktu syna z matką, która opuściła kraj i udała się do Włoch, gdzie zmarła. Przyczyną zgonu było otrucie. Druga żona króla Polski również pozostawiła go wdowcem. Ożenił on się po raz trzeci. Tym razem wybranką była księżniczka Austrii, Katarzyna.

Król Zygmunt August kontynuował politykę swojego ojca. Nie podejmował decyzji sam, ale przy udziale magnatów i senatu. Przeprowadził w kraju wiele reform. Jednym z najważniejszych wydarzeń za czasów jego panowania była unia lubelska. 1 lipca 1569 roku postanowiono, że Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie połączą się w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. To, co było w nowym państwie wspólne, to król, sejm, waluta oraz postanowienia dotyczące polityki zagranicznej. Oba państwa zachowały rozdzielność w kwestii praw, armii, urzędów oraz skarbu. Na mocy postanowień unii do Polski przyłączono ziemie podlaskie, wołyńskie i kijowszczyznę. Dzięki połączeniu się dwóch narodów Litwa zaczęła się znacznie bardziej i szybciej rozwijać.

Jeśli chodzi o politykę, jaką prowadził król Zygmunt wobec innych państw, zaowocowała ona np. przyłączeniem Inflant oraz Księstwa Kurlandii i Semigalii, którymi wcześniej władał Zakon Krzyżacki. Były to postanowienia pokojowego kongresu, który odbył się w Szczecinie w lipcu 1570 i kończył pierwszą wojnę północną, która trwała od 1563. Strony walczyły o panowanie nad Bałtykiem.

W roku 1555 odbył się sejm w Piotrkowie. Szlachta protestancka chciała stworzyć kościół narodowy. Na jego czele miał stanąć Zygmunt August. Przychylał się do tego pomysłu do czasu, kiedy potrzebował głosów owej szlachty. W rezultacie „pozwolił” się przekonać nuncjuszowi apostolskiemu, aby nie oddalać się od Kościoła.

W 1557 roku król poprosił o pożyczkę Księstwo Pomorskie. Długu jednak nigdy nie oddał. Szlachta nie poczuwała się do zwrócenia pieniędzy, gdyż uważała to za prywatną inicjatywę króla. Należności nigdy nie zostały uregulowane.

Tak jak ojciec, król potrafił docenić walory sztuki. Za jego panowania rozwijało się malarstwo oraz literatura.

Zygmunt II August zmarł 7 lipca 1572 roku w Knyszynie.

Podobne wypracowania do Zygmunt August - biografia, życiorys