Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Międzynarodowy Czerwony Krzyż - cele, działalność, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Międzynarodowy Czerwony Krzyż - od. 1988 r. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (ang. International Red Cross and Red Crescend Movement) - międzynarodowy ruch humanitarny, organizacja społeczna zrzeszająca blisko 100 mln wolontariuszy. Jest organizacją charytatywną, nierządowi, ale współpracującą z rządami poszczególnych krajów, ale i nie pozarządową, bo prowadzącą też poniekąd działalność państwową.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obejmuje trzy podmioty:

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który stoi na straży prawa humanitarnego, współtworzy je i dba o jego przestrzeganie podczas konfliktów zbrojnych, zapewnia pomoc humanitarną w czasie walk i klęsk żywiołowych; udziela pomocy jeńcom i rannym; jest źródłem informacji o jeńcach; wizytuje obozy dla uchodźców i internowanych; może składać skargi do Komisji Praw Człowieka ONZ (ECOSOC) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, którą w 1991 r. nazywa się Międzynarodową Federacją Krajowych Towarzystw Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca (kraje islamskie), Czerwonego Lwa (Iran) i Słońca (lub Gwiazdy - Izrael);

Stowarzyszenia...

Podobne wypracowania