Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stosunek prawny - zmiana stosunku prawnego - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stosunek prawny to wzajemna zależność łącząca dwa podmioty prawa. Elementami stosunku prawnego są: podmiot oraz przedmiot. Podmiotem są ci, którzy wedle prawa są uprawnieni lub zobowiązani do określonego zachowania względem innych osób. Podmiotem może być osoba fizyczna, osoba prawa oraz ułomna jednostka prawna (kodeks cywilny definiuje ją jak jednostkę organizacyjną niebędącą osoba prawna której zdolność prawną przyznaje ustawa).W stosunku prawnym funkcjonować muszą przynajmniej dwa podmioty.  Przedmiotem stosunku natomiast jest to, co stanowi jego treść, cel dla którego podmioty wiążą się ze sobą stosunkiem prawnym, czyli obowiązek lub uprawnienie. 

Ze względu na prawo na postawie którego powstał dany stosunek prawny, wyróżnić można stosunki administracyjnoprawne, karnoprawne lub cywilnoprawne. Kryterium celu lub trwałości wyróżnia z kolei stosunki materialno prawne oraz procesowe. Stosunek materialno-prawny wynika z prawa materialnego i zazwyczaj budowany jest w oparciu o prawo cywilne. Z kolei stosunek procesowy nazywany inaczej też formalnym istnieje w trakcie postępowania procesowego mającego na celu rozstrzygnięcie o istnieniu, zmianie lub ustaniu stosunku materialno prawnego. Najczęściej stosunek ten...

Podobne wypracowania