Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wykładnia prawa - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wykładnia prawa to inaczej jego interpretacja. Konieczność stosowania wykładni wynika między innymi ze zmian społecznych, politycznych, gospodarczych, jakie zachodzą przy obowiązywaniu niezmienionych przepisów prawa. Innym powodem dla którego się ja stosuje są zbyt ogólne, bądź niekiedy wręcz błędne sformułowania tekstów prawnych. Wykładnia ważna jest także ze względu na zawiłość i niezrozumiałość języka prawnego.

Interpretacji podlega język za pomocą którego sformułowane są przepisy prawa. Ważna jest zasada „clara non sunt interpretanda” głosząca iż przepisów zrozumiałych i jasnych nie trzeba poddawać interpretacji. 

Termin „wykładnia prawa” interpretuje się w dwóch ujęcia. W ujęciu pragmatycznym chodzi o czynności mające na celu wyjaśnienie znaczenie danego przepisu i interpretację jego treści. W ujęciu apragamtycznym wykładania prawa jest rezultatem ujęcia pragmatycznego. Dyrektywami wykładni prawa z kolei określa się normy określające sposób postępowania w przypadku stosowania wykładni pragmatycznej. 

Wykładnię prawadzieli się z uwagi na różne kryteria. Ze względu na zastosowana metodę wyróżnia się wykładnię: funkcjonalna - związana z nadaną przepisowi...

Podobne wypracowania