Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka a etyka. Opracowanie tematu

Polityka ze swojej definicji powinna być oparta na zasadach moralnych i wzorcach etycznych, których przestrzeganie nie powinno podlegać kwestionowaniu. Niestety proza życia różni się od szczytnych założeń, bowiem współcześnie problem upadku moralności i odejścia od podstawowych zasad etycznych jest w polityce powszechnie dyskutowanym problemem. Jak słusznie zauważył, w jednym ze swoich artykułów, Andrzej Siciński (prawnik, redaktor naczelny wydawnictwa „Znak Czasu”), rozpatrywanie problemu etyki wśród polityków i wartościowanie ich działań na „dobre” i „złe” jest w zasadzie pozbawione sensu, bez uprzedniego zdefiniowana pojęcia etyki. Zatem określenia jej źródeł oraz założeń. W odniesieniu do powyższej tezy, analogiczną byłaby sytuacja, w której krytykowalibyśmy wszystkie używane przez krawców centymetry, narzekalibyśmy na ich rozmiary, nie pamiętając jednocześnie, że w Sevres pod Paryżem znajduje się platynowo-tytanowy wzorzec takiego metra, który nie ulega zniekształceniu. Z drugiej strony, jednoznaczne zdefiniowanie etyki politycznej jest zadaniem niezwykle trudnym, a wręcz niemożliwym.

Nie ulega wątpliwości, że problem zaniku etyki w świecie polityki istnieje na szeroką skalę. Na pierwszy rzut oka dostrzega się wśród polityków brak poszanowania dla elementarnych zasad uczciwości i odpowiedzialności. Hasła i programy, które są wygłaszane w okresie kampanii przedwyborczych, w celu zyskania jak największej ilości głosów obywateli, z reguły nijak mają się do działań faktycznie realizowanych po dojściu do władzy. W języku potocznym mówimy o tzw. „kiełbasie wyborczej”, która pejoratywnie określa obietnice wyborcze jako swoistą pożywkę dla ludu. Idąc dalej, więcej w mediach słyszy się o kolejnych skandalach i wpadkach obyczajowych z udziałem polityków. Skoro zostali uprzednio przez wyborców wybrani w demokratyczny sposób, to niejako z urzędu zobowiązani są moralnie do określonego zachowania. Powinni pamiętać o zaufaniu, którym zostali obdarzeni przez wyborców. Innym, ewidentnym naruszeniem zasad dobrego smaku i szeroko pojętej moralności są często gorszące sceny lub niegodziwe procesy, do których dochodzi w trakcie obrad parlamentu. Osobną kwestią, zasługującą na indywidualne rozstrzygnięcie, jest problem nagannej pod względem moralnym korupcji, która często wdziera się  do świata polityki i biznesu. W dodatku dotyczy osób obejmujących wysokie stanowiska.

Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty z łatwością można stwierdzić, iż poprawne i wydawałoby się naturalne relacje pomiędzy polityką a etyką zostały współcześnie zachwiane. Ogólny brak poszanowania moralności przez polityków, którzy przecież pełnią swoje funkcje bazując na zaufaniu obywateli, jest problemem, z którym trzeba podjąć zdecydowaną walkę.

Podobne wypracowania do Polityka a etyka. Opracowanie tematu