Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Immunitet - Immunitet materialny - definicja, opis, przykłady. Immunitet materialny a formalny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Immunitet to ograniczenie odpowiedzialności prawnej przysługujące, zgodnie z art. 105 Konstytucji RP, posłom i senatorom, ale także innym osobom pełniącym ważne państwowe funkcje.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje immunitetu: formalny i materialny. Immunitet formalny wiąże się z niepociąganiem do odpowiedzialności karnej w czasie sprawowania mandatu przez posła lub senatora, immunitet materialny ma natomiast znacznie szerszy zakres. Immunitet materialny nazywany jest także immunitetem nieodpowiedzialności lub indemnitetem.

Immunitet materialny oznacza, że poseł lub senator nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działalność, jaką podejmował w czasie sprawowania swojego mandatu (działalność ta wchodzi w zakres sprawowanej funkcji). Immunitet przysługuje posłom i senatorom nie tylko w czasie obrad sejmu i pracy w komisjach, ale także poza budynkiem parlamentu – w momencie, gdy realizują oni inne zadania związane ze swoją funkcją. Za wszystkie podejmowane wówczas działania dana osoba odpowiada wyłącznie przed odpowiednią izbą. Wyjątkiem jest tutaj naruszenie praw osób trzecich – dana osoba może wówczas zostać pociągnięta do odpowiedzialności za zgodą sejmu (a w  przypadku senatora – senatu). Warto dodać,...

Podobne wypracowania