Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Norma ius dispositivum - Ius dispositivum - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ius dispositivum jest pojęciem prawniczym, z łaciny oznaczającym normę względnie obowiązującą, normę dyspozytywną. Względność normy oznacza, że jej ustalenia mogą być zmieniane lub uchylane decyzją zainteresowanych stron, w przeciwieństwie do norm typu ius cogens, czyli norm bezwzględnie wiążących, które nie mogą być zmieniane, nawet za zgodą i wolą obu stron danej umowy czy sprawy.

Normy względnie obowiązujące są rozpatrywane w momencie, gdy strony umowy nie określą w wystarczający sposób swoich zobowiązań i uprawnień, do czego z resztą mają prawo. Gdy strony nie uregulują istotnych dla wzajemnych zobowiązań spraw, stosuje się przepisy właśnie względnie obowiązujące.

Przykładowe normy względnie obowiązujące zawiera trzecia księga Kodeksu cywilnego – księga ta dotyczy m.in. zobowiązań. Normą ius dispositivum jest np. art. 370. Kodeksu cywilnego: „Jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie, chyba że umówiono się inaczej”. Oznacza to, że jeśli osoby biorące udział w sprawie nie ustaliły w sposób szczegółowy sposobu postępowania w określonej w normie sytuacji, wymaga się, że postąpią one zgodnie z zapisem Kodeksu cywilnego.

Innym przykładem...

TAGI: Polska prawo

Podobne wypracowania