Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Inkorporacja - co to jest inkorporacja? Definicja, pojęcie. Inkorporacja prawa

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Inkorporacja to słowo łacińskiego pochodzenia: incorporatio oznacza z jednej strony wcielenie, przejęcie i odnosi się do kwestii terytorialnych, z drugiej strony natomiast pojęcie to oznacza uznanie norm prawnych.

Inkorporacja terytorialna, jak wspomniano, oznacza, że jeden z krajów anektuje inny kraj. Zaanektowany kraj traci suwerenność i podmiotowość na arenie międzynarodowej i staje się elementem kraju, który go wchłonął. W historii spotyka się liczne przykłady takich inkorporacji terytorialnych.

Inkorporacja jako pojęcie prawnicze wiąże się z uporządkowaniem i uznaniem pewnych norm prawnych. Uporządkowanie norm przejawia się poprzez zebranie norm prawnych (dotychczas rozproszonych) do postaci jednego aktu prawnego. W porządkowanych normach nie wprowadza się jednak żadnych poprawek, co jest czynione w przypadku tzw. kodyfikacji (porządkowanie norm wraz z ich modyfikacjami, dostosowaniem do współczesnych warunków itp.).

Pojęcie inkorporacji jest także używane w przypadku włączania ratyfikowanych norm prawa międzynarodowego w polski system prawa (nazywa się to także transpozycją norm). W przypadku uznawaniu przez Polskę działalności organizacji ponadnarodowych i międzynarodowych występuje konieczność zbieżności prawa polskiego z prawem...

Podobne wypracowania