Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mecenas - kto to jest mecenas? Definicja. Mecenas a adwokat i radca prawny

Termin „mecenas” wywodzi się od imienia arystokraty rzymskiego żyjącego w I wieku p.n.e. –  Cajusa Maecenasa. Rzymianin ten zasłynął opieką sprawowaną nad różnego rodzaju artystami – szczególnie poetami i pisarzami. Słowo mecenas oznacza więc współcześnie opiekuna, protektora, człowieka, który wspiera kulturę i sztukę.

Interesujące jest to, że pojęcie mecenasa uzyskało w Polsce także inne znaczenie – jest to grzecznościowe określenie adwokatów (formalnie instytucja mecenasa nie istnieje). Przyczyn podwójnego znaczenia pojęcia mecenatu można szukać w powyżej przytoczonym źródłosłowie – jak Maecenas opiekował się artystami, tak prawnik opiekuje się osobą, która korzysta z jego usług. Istnieje jednak także drugie wytłumaczenie określania adwokatów mecenasami. W XVI wieku w Polsce funkcjonowała instytucja płatnych prokuratorów (procuratores mercenarii), którzy występowali w sprawach swoich klientów znacznie bardziej skutecznie od tzw. zastępców procesowych (instytucja działająca od XV wieku, zastępcy procesowi występowali na mocy pełnomocnictwa zamiast zainteresowanej osoby). Stosowanie terminu mecenas w stosunku do adwokatów miałoby być więc pozostałością przeszłości – ewolucja języka doprowadziła to likwidacji głoski „r”, czyli powstania słowa mecenas.

Słowo mecenas odnosi się w Polsce do adwokatów i radców prawnych. Adwokaci i radcy prawni to prawnicy, którzy występują w sądzie w sprawach swoich klientów i udzielają porad prawnych (także sporządzają akty prawne czy dokonują opinii prawnych). Między tymi profesjami występują jednak pewne różnice. Przykładowo, adwokat ma prawo reprezentować (bronić) swojego klienta w sprawach karnych (czego nie może robić radca prawny), radca prawny natomiast może pozostawać w stosunku pracy (czego znowu nie może robić adwokat).

Żeby wykonywać pracę mecenasa (czyli adwokata lub radcy prawnego) konieczne jest ukończenie studiów prawniczych i odbycie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej (są tutaj pewne wyjątki, np. aplikacji radcowskiej nie musi odbywać profesor czy doktor habilitowany nauk prawnych). Aplikacje adwokackie i radcowskie są odpłatne i trwają trzy lata, po upływie których następuje egzamin adwokacki czy radcowski.

Podobne wypracowania do Mecenas - kto to jest mecenas? Definicja. Mecenas a adwokat i radca prawny