Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Norma ius cogens - definicja, opis, przykłady. Ius cogens w prawie międzynarodowym

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Normy ius cogens (inaczej mówiąc: normy imperatywne) są to normy prawa powszechnie wiążące, co oznacza, że ich stosowanie nie może być niczym, nawet wolą stron, ograniczone. Częstym błędem w przypadku tłumaczenia norm ius cogens jest stosowanie określenia „normy powszechnie obowiązujące”, ponieważ każda norma uchwalona w poprawnej procedurze staje się normą powszechnie obowiązującą, natomiast ius cogens oznaczają zawężoną grupę norm.

Normy ius cogens są bardzo ważne dla prawa międzynarodowego publicznego (można nawet powiedzieć, że stanowią one rdzeń tego prawa), które posiada specyfikę wynikającą z braku nadrzędnego podmiotu dla suwerennych państw. Są to normy, których bezwzględne przestrzeganie jest korzystne i pozostaje w interesie społeczności międzynarodowej. Dotychczas nie wypracowano jednego katalogu norm powszechnie wiążących w stosunkach międzynarodowych, warto jednak przytoczyć przykładowe normy powszechnie wiążące: zakaz ludobójstwa, zakaz użycia siły zbrojnej (prócz wyjątków opisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych), zakaz piractwa i handlu niewolnikami, obowiązek przestrzegania umów, konieczność ochrony jeńców wojennych czy też konieczność przestrzegania praw człowieka i inne.

Normy...

Podobne wypracowania