Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Omnipotencja - definicja, charakterystyka. Omnipotencja państwa

Omnipotencja to pojęcie abstrakcyjne, synonimiczne do wszechmocy oraz wszechwładzy. W ujęciu filozoficznym oznacza przekonanie jednostki do bycia nieśmiertelną i wszechwiedzącą. To cecha charakteryzująca osoby o wybujałym ego i pewności co do własnej potęgi. Elementem stałym przy rozważaniach kwestii omnipotencji jednostki było występowanie tak zwanego paradoksu omnipotencji.

W zakresie polityki omnipotencję rozumie się jako zakres aktywności państwa oraz jego ingerencję w życie i funkcjonowanie społeczeństwa. Państwami omnipotentnymi były nazywane państwa o ustroju totalitarnym. Cechował je nieograniczony wpływ organów władzy na zbiorowość występującą na danym terytorium. Nie było absolutnie żadnych zakazów, niepozwalających na ograniczenie oddziaływania polityki na życie obywateli. Przepisy prawne dopuszczały całkowity wpływ partii rządzącej na każdą sferę bytu. Nie istniało niezależne sądownictwo oraz niezawisłość sędziowska. Racji bytu nie miała instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich czy też Trybunał Konstytucyjny, które mogłyby chociaż w minimalnym zakresie sprawować pieczę nad ochroną podstawowych praw i wolności jednostki w państwie. Państwo jako twór było władzą najwyższą, a każdy przejaw niezadowolenia czy sprzeciwu był karany, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Władza państwowa to jedyne ciało ustawodawcze oraz sądownicze. 

W ustroju opartym na zasadzie omnipotencji państwowej nie było miejsca dla przestrzegania zasad ujętych w Karcie Praw Człowieka i Obywatela czy też innych aktach międzynarodowych, mających na celu ochronę wolności jednostki. Polska, jako kraj należący do bloku sowieckiego, również zachowała cechy omnipotencji. Obowiązujący poprzednio ustrój stanowił doskonały przykład wypaczenia tej ideologii pod wieloma względami. Dopiero proces zmian systemowych w państwie umożliwił przeprowadzenie koniecznych zmian w celu zaprowadzenia demokracji. Jednakże skutki przekonań, iż partia rządząca ma zawsze rację, do tej pory odciskają piętno na naszym społeczeństwie.

Podobne wypracowania do Omnipotencja - definicja, charakterystyka. Omnipotencja państwa