Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - Źródła prawa - hierarchia źródeł prawa. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawo, według jednej z definicji, jest zespołem ogólnych norm, pochodzących od organów państwa, a nieprzestrzeganie tych norm jest zagrożone zastosowaniem przez państwo środków przymusu. Prawo obowiązuje na terenie danego kraju. Konieczność przestrzegania prawa i stojący na jej straży przymus państwowy nasuwają nader istotne pytanie – jakie są źródła prawa?

W sensie formalnym jako źródła prawa określa się każdy akt, dokument, decyzję, które w danym systemie prawnym uważa się za źródło norm. Możemy także wyróżnić tzw. źródła poznania prawa – są to dokumenty, na podstawie których możemy ustalić treść norm prawnych (mogą być one zarówno oficjalne, np. oficjalne strony instytucji państwowych czy Dziennik Ustaw, jak i nieoficjalne). Trzecią grupą źródeł prawa są źródła prawa w sensie materialnym, będące rozmaitymi czynnikami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi, które wpływają na treść prawa (np. obowiązujące w danym momencie czasu ideologie czy dominująca moralność).

Analizując źródła prawa w sensie formalnym, dostrzega się, że akty prawne nie mają jednakowej wagi, a wręcz przeciwnie – istnieje ściśle ustalona i przestrzegana hierarchia aktów...

Podobne wypracowania