Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Polityka ochrony zdrowia - definicja, opracowanie

Ochrona zdrowia jest jedną z fundamentalnych funkcji, jakie państwo wypełniać powinno w stosunku do swoich obywateli. Podobnie jak edukacja, demografia, kultura czy polityka zatrudnienia wchodzi ona w zakres zainteresowań szeroko rozumianej polityki społecznej.

Polityka ochrony zdrowie ze swojej definicji jest zorganizowanym działanie władzy publicznej oraz współpracujących nią organizacji, której głównym zadaniem jest dbanie o należyty poziom zaspokojenia zdrowotnych potrzeb społeczeństwa. W obrębie ochrony zdrowia rozróżnić można m. in. system opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, czyli innymi słowy sieć szpitali, przychodni, lecznic i gabinetów, oddziaływanie na ogólną kulturę zdrowotną i aktywność sportową człowieka (prozdrowotne kampanie społeczne, propagowanie zdrowego trybu życia), ochronę obywateli przed negatywnym działaniem środowiska naturalnego i zmian w nim zachodzących (profilaktyka, leczenie).

Realizowaną przez państwo politykę ochrony zdrowia można dodatkowo podzielić na kilka zasadniczych rodzajów, różniących się charakterem podejmowanych działań. Zaliczyć do nich można profilaktykę, czyli szeroko pojęte działania natury zapobiegawczej skutkom ewentualnych chorób oraz inne postępowanie higieniczne umacniające w zdrowiu, a także  leczenie, czyli – w razie wystąpienia takiej konieczności – podjęcie działań zapobiegania dalszemu rozwojowi choroby, ograniczenia jej skutków poprzez np. rehabilitację. Trzecim sposobem realizowania polityki ochrony zdrowia jest ogólna opieka medyczna nad jednostkami wymagającymi jej bardziej od innych, czyli upośledzonymi psychicznie lub fizycznie oraz permanentnie i nieuleczalnie chorymi.

Polski system ochrony zdrowia, zbudowany został na tzw. modelu ubezpieczeniowym. Konstytucja RP w art. 68 gwarantuje każdemu obywatelowi Polski nieskrępowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na zasadach określonych w ustawach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz zakładach opieki zdrowotnej.

Podobne wypracowania do Polityka ochrony zdrowia - definicja, opracowanie