Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Poligamia - co to jest? Definicja, przykłady

Poligamia to inaczej małżeństwo jednego mężczyzny z kilkoma kobietami (jest to tzw. poligynia) lub jednej kobiety z kilkoma mężczyznami (wtedy nazywa się to poliandrią). W ramach poligamii wyróżnia się także bigamię – jednoczesne małżeństwo mężczyzny z dwoma kobietami.

Współcześnie poligamia jest zjawiskiem występującym dość rzadko (została wyparta przez monogamię, czyli małżeństwo tylko dwóch partnerów), w krajach Europy, obu Ameryk i Australii jest ona nawet prawnie zakazana. Kraje, w których do dziś spotyka się zjawisko poligamii to, kraje muzułmańskie, niektóre państwa Afryki i Azji, a także niektóre stany USA (poligamia jest typowa dla mormonów).

Poligamia była szczególnie popularna w przeszłości, np. w starożytnym Izraelu (informacje na ten temat spotykamy np. w Starym Testamencie). W przeszłości poligamia była sposobem zapewnienia dobrych warunków życia wdowom (np. zjawisko lewiratu, w którym mężczyzna ma obowiązek poślubienia żony swojego zmarłego brata) lub kobietom, które w innych warunkach nie znalazłyby męża.

Wydaje się, że ze względów reprodukcyjnych, częściej zdarzało się, że to mężczyzna miał więcej niż jedną żonę (mężczyzna może mieć jednocześnie wiele dzieci z różnymi kobietami). Były jednak i takie przypadki, gdzie to kobieta miała więcej mężów. Zjawisko poliandrii występowało np. w Tybecie, gdzie ze względu na trudne warunki uprawy roli w gospodarstwie domowym potrzebna była większa ilość mężczyzn. W związku z występującą poliandrią rodziła się mniejsza liczba dzieci, czego wynikiem był brak konieczności podziału ziemi między potomków.

Poligamia, jak już wspomniano, występuje w krajach muzułmańskich. Posiadanie wielu żon jest jednak związane z posiadaniem przez mężczyznę odpowiednio dużego majątku, ponieważ ma on obowiązek zapewnienia każdej małżonce domu lub przynajmniej własnego pokoju. Muzułmanin może posiadać do czterech żon (chociaż prorok Mahomet miał ich aż osiem).

Współcześnie w państwach zakorzenionych w kulturze Europejskiej powszechnie występującym modelem małżeństwa jest monogamia. Jest to związane m.in. z uproszczeniem procedur prawnych, a także z dużą rolą religii chrześcijańskiej (szczególnie w pierwszych wiekach formowania się państw europejskich), która za właściwy uważa związek jednego mężczyzny z jedną kobietą.

TAGI: rodzina

Podobne wypracowania do Poligamia - co to jest? Definicja, przykłady